tirsdag 19. oktober 2010

Kommunal Rapport: Her er framtidas helseregning


KOMMUNAL RAPPORT Regjeringen la mandag fram tre modeller for hvordan kommunene skal betale for framtidens pasienter.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap), helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) la i dag fram høringsforslagene til ny samhandlingsreform på Sofienberghjemmet i Oslo.

Forslagene inneholder to nye lover, samt grunnlaget for ny nasjonal helse- og omsorgsplan. Her kommer det fram at regjeringen ønsker at kommunene skal få et medfinansieringsansvar på 20 prosent, og at én av disse tre modellene er aktuelle:

• En avgrenset modell etter alder som inkluderer alle innleggelser/behandlinger for eldre over 80 år (også operasjoner)
• En avgrenset modell etter diagnose(r) som inkluderer alle medisinske innleggelser/behandlinger (altså ikke operasjoner)
• I tillegg utredes kommunal medfinansiering innen psykisk helsevern og rusbehandling og opphold i private opptreningsinstitusjoner basert på liggedøgn.

Regjeringen ønsker dessuten at kommunene skal få det økonomiske ansvaret for utskrivningsklare pasienter ved sykehusene. Den foreslåtte ordningen skal finansieres ved at de regionale helseforetakene får et trekk i sine rammer og kommunene en økning i sine rammer.

Stoltenberg understreker at medfinansiering for kommunene er en veldig viktig del av samhandlingsreformen.
– Den vil endre måten en tenker på. Det vil gi kommunene motivasjon til å drive behandlingstilbud tidlig i sykdomsforløpet, han til Kommunal Rapport.

– Trenger kommunene i ryggen
Diskusjonen om hvordan kommunene skal være med på å betale for framtidens helsetjenester, har vært intens siden daværende helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) la fram forslaget til samhandlingsreform.

KS har åpnet for å vurdere medfinansiering avgrenset til grupper hvor kommunens tilbud i stor grad kan påvirke etterspørselen etter sykehustjenester, og gått imot innføring av betalingsordning for utskrivingsklare pasienter.

Nå vil debatten gå videre og kommunalminister Liv-Signe Navarsete (Sp) ber kommunene si sin klare mening om forslagene.
– Det er fortsatt rom for kommunene for å påvirke. Vi vet at KS jobber godt, og de gjør en viktig jobb, men jeg vil oppfordre samtlige 430 kommuner til å si sin mening, sier hun til Kommunal Rapport.

– Trenger du dem i ryggen for å få en god samhandlingsreform for kommunene?
– Ja, vi trenger en kommunesektor som er oppegående, som gir beskjed om hva som er viktig. Det trenger også helseministeren, sier Navarsete.

Høringsfristen er 18. januar. Regjeringen har laget en egen side på Internett om forslagene om samhandlingsreformen. Her kan også privatpersoner si sin mening om forslagene.

Forslagene og høringsuttalelsene vil danne grunnlaget for stortingsmeldingen som skal legges fram før påske neste år.

Samhandlingsreformen skal tre i kraft 1. januar 2012.

Her kan du lese forslagene om samhandlingsreformen og si din mening om dem:
https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/

• Les saken i Kommunal Rapport ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar