mandag 11. oktober 2010

Leserinnlegg i Lofot-Tidende


Det skjer i dag en rekke endringer i norsk helsevesen og i norske sykehus. Endringer som i verste fall kan medføre at vi mister det fødetilbudet og den akuttberedskapen vi i dag har ved Lofoten Sykehus. Ny reform skal gi oss et bedre traumetilbud, det skal være traumesykehus og akuttsykehus. Den nasjonale traumerapporten legges til grunn for dette arbeide.

Tallmateriale og statistikk legger føringer for hvordan sykehusene i fremtiden skal organiseres. Vi er med andre ord ”for små” til å få et godt akutt/fødetilbud.

I Lofoten bor det i dag 22000 mennesker, som sogner til Lofoten sykehus. Vesterålen med 30 000 mennesker får nytt sykehus. Det er positivt, men må ikke gå på bekostning av å opprettholde Lofoten Sykehus med de funksjoner det har i dag.

Dersom akuttberedskap/-fødetilbud blir borte , skaper det utrygghet blant befolkningen. Unge mennesker i etableringsfasen etterspør jobbtilbud for kvinne og mann. De etterspør også god barnehagedekning, skoletilbud og gode velferdstilbud.
Familieplanlegging avhenger av disse forhold, derfor er det så viktig at vi har akutt/fødetilbudet i Lofoten. Dersom dette tilbudet forsvinner, er det med på å skape usikkerhet, utrygghet og mistrivsel blant befolkningen. Vi føler engstelse, og får kanskje liten ”bolyst”. Sniksentraliseringspolitikk kaller jeg dette. Hvorfor skal vi kvinner i Lofoten være nødt til å gå i demonstrasjonstog for å ”få lov til ” å ha et godt fødetilbud?

Det sies at vi ikke kan kreve å ha ei forsterket fødestue. JO, VI KREVER DET! Vi krever å kunne føle oss trygge ved familieforøkelse, vi krever de samme tilbud som kvinner i sentrale strøk har når de skal føde. Vi krever ei opprustning av fødetilbudet for kvinner i Lofoten, ikke fjerning av eksisterende tilbud. Å nevne de komplikasjoner som plutselig kan inntreffe ved en fødsel, er vel fra legehold påpekt fra før. Politikerne skulle være vel kjent med dette.

Når vi krever dette, er det fordi vi vil føle oss trygge i vårt gode miljø, vi vil fortsette å bo og videreutvikle Lofoten med de gode verdiene som finnes her, i form av gode tilbud til befolkningen og den stadig økende turiststrømmen. Politikerne både lokalt og sentralt har et ansvar for befolkningen i Lofoten. Derfor må vi tør å si fra når det medisinske tilbudet pulveriseres.

Lofotrådet har meg bekjent innkalt styret i Helse Nord til et møte hvor dette temaet skal diskuteres. Jeg utfordrer med dette befolkningen i Lofoten til å engasjerer seg i denne viktige kampen, og tilkjennegi sin mening til de politiske partifeller lokalt og regionalt, og partiledere sentralt.

Jeg vil også benytte anledningen til å berømme Johanne Grønbech og hennes medhjelpere for den innsats som de i mange år har gjort for Lofoten Sykehus. Den innsats og de gaver som er gitt til sykehuset, er et resultat av et mange års engasjement for å bevare sykehuset, og deres arbeid står det stor respekt av. All ære til dem!!

Liv Monsen,
Moskenes

• Les saka i Lofot-Tidende for 8. oktober 2010. Kjøp pdf-utgaven ved å klikke her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar