søndag 10. oktober 2010

Ønsker kreftomsorg ved Orkdal sjukehus


AVISA SØR-TRØNDELAG Orkdal kan bli et modellsykehus for hele Norge når det gjelder kreftomsorg.

Det kom fram under folkemøtet om Orkdal sjukehus som ble avholdt i kulturhuset torsdag kveld.

Og det var ingen hvem som helst som presenterte slike vyer for Orkdal sjukehus. Klinikksjef ved kreftklinikken på St. Olavs hospital, Stein Kaasa, holdt nemlig et innlegg som lød som musikk i ørene på de mange som hadde møtt fram i kulturhuset.

Kaasa ønsker et krefttilbud i Orkdal som består av både lindrende behandling og poliklinikk.
- Kommunene i orkdalsregionen kan sammen med topp internasjonal kunnskap om kreft og lindrende behandling skape noe som kan bli en modell for hele Norge, sa Kaasa.

Han er selv leder for det europeiske forskningssenteret for lindrende behandling. Før han kom til St. Olavs og ble klinikksjef, var han strategidirektør for kreftomsorg i Helsedirektoratet.

Når det gjaldt akutt- og fødetilbudet, kom det fram lite nytt på møtet.

Direktør Nils Kvernmo kunne imidlertid fortelle at han vil be om at det lages en konsekvensutredning der man ser på disse to tilbudene, samt hvilke andre funksjoner som kan tilføres Orkdal sjukehus.

• Les denne saken på Sør-Trøndelags sider ved å klikke her eller på overskriften
• Les mer om folkemøtet i lørdagens papirutgave av Sør-Trøndelag. Pdf-versjonen kan du kjøpe ved å klikke her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar