torsdag 14. oktober 2010

Nær akuttkutt i Orkdal


TIDENS KRAV Akutt- og fødetilbudet på Orkdal er en utredning unna nedleggelse. Det vil gi indre Nordmøre et dårligere sykehustilbud.

Nedleggelse av akutt- og fødetilbud i Orkdal blir tema på neste styremøte i Helse Midt-Norge 10. og 11. november.

Folkemøte
Torsdag i forrige uke var hele ledelsen i St. Olav med på folkemøte i Orkdal kulturhus. Formålet med møtet var å forsikre orkdalingene om at lokalsykehuset har en fremtid.

Som kjent skal det i Helse Midt-Norges strategiplan for 2020 vurderes å samle kirurgisk akuttberedskap i ett sykehus i hvert foretak. Det samme gjelder for fødeavdelinger.

På folkemøtet i hadde ledelsen ved St. Olav med seg et budskap om at Orkdal sjukehus kan bli en nasjonal modell for behandling av kreft. Leder for kreft- og hudavdelingen ved St. Olav, Stein Kaasa, sa at han ønsket et krefttilbud i Orkdal som består av både lindrende behandling og poliklinikk.

Utredning
Den dårlige nyheten på folkemøtet var at man vurderer å kutte i akutt- og fødetilbud og flytte dette til St. Olavs Hospital, men først etter en konsekvensutredning.

– Jeg har sagt at vi må se på utredningen først, men det er kjent at ledelsen i vårt foretak at mener det hadde vært lurt å samle føden i Trondheim. Når det gjelder akuttfunksjonen er vi mer usikker, sier administrerende direktør Nils Kvernmo ved St. Olavs Hospital.

Uten at han vil bekrefte en tidsplan, forteller Kvernmo at han ser for seg at en konsekvensutredning vil være klar i løpet av neste halvår, og at en beslutning kan tas høsten 2011.

– Selve flyttingen er ikke tidkrevende og tar vi en beslutning neste høst, vil vi kunne gjennomføre flyttingen i løpet av 2012, sier Kvernmo.

• Les saken i Tidens Krav ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar