tirsdag 26. oktober 2010

Ordførere krever utsettelse


NRK SØRLANDET Alle ordførerne i Aust-Agder leverte søndag et opprop til styret i Sørlandet sykehus der de krever at saken om slagbehandling utsettes.

Ordførerne viser til saksbehandlingsfeil, fordi kommunene ikke er konsultert og tatt med på råd på forhånd.

Bystyrepolitiker i Arendal Tove Skyttemyr, som var en av intiativtagerne bak fakkeltoget for sykehuset i Arendal, står bak oppropet.

De 15 ordførerne skriver at det ikke har vært drøftinger mellom helseforetaket og kommunene om slag-saken.
Saken er heller ikke drøftet i Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS).
Det gjør at ordførerne viser til saksbehandlingsfeil. Ordfører i Tvedestrand, Jan Dukene, står fast ved at sykehuset må utsette vedtaket og gå behandlingen etter i sømmene.

Avgjøres torsdag
Dette avviser Sykehusdirektør Jan Roger Olsen i en kommentar til oppropet.

Sykehusdirektøren har foreslått å endre akuttberedskapen for slagbehandling, ved å tilføre ressurser i Kristiansand og svekke legeressursene innenfor nevrologi i Arendal.

Førstkommende torsdag skal det fattes et vedtak om slagbehandlingen på Agder, og sykehusdirektøren har ingen planet om å utsette den avgjørelsen.

Også Sørlandet sykehus HF kommenterer utspillet i et brev i dag, der det blant annet heter:

Behandlet på vanlig måte
Det er viktig for SSHF å presisere at saken om nevrologi/slag er behandlet på vanlig måte og ikke unntatt høring eller behandlet annerledes en andre saker.
Saken om Nevrologi/slag er en del av inneværende strategiperiode 2009 – 2013 og alle kommuner er hørt i denne saken slik en strategiprosess formelt krever.


Nå det gjelder samarbeidet medf kommunene skriver helseforetaket:
Sørlandet sykehus HF vil understreke at man er helt avhengig av et godt samarbeid med alle 30 kommuner i landsdelen, og vi forholder oss konstruktivt til de fora som skal ivareta dette samarbeidet. Det vil imidlertid være umulig å gjennomføre en høringsrunde for hver kommune knyttet til de saker og områder som allerede er initiert i eksisterende strategiplan.

• Les saken på NRK Sørlandets sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar