søndag 3. oktober 2010

Med makt til å gjeninnføre sykehusfornuften


DAGSAVISEN NYE MENINGER, INNLEGG AV ARE SAASTAD, Leder i Avd. 651 Fagforbundet Aker sykehus

Fredag ble det kjent at tidligere direktør på Aker sykehus, Hulda Gunnlaugsdottir, tar over som direktør på Akershus universitetssykehus (Ahus). Om hun våger, sitter hun med nøkkelen til å forhindre sykehuskollaps i hovedstadsområdet.

Hulda Gunnlaugsdottir har lang erfaring som sykehusdirektør, blant annet fra mitt eget sykehus, Aker. Det er bare å gratulere Ahus med å ha fått tak i den temmelig sikkert aller beste direktøren de kunne fått.

Gunnlaugsdottir får jobben med å ikke bare rette opp i Ahus' skakkjørte økonomi. Hun må også hanskes med en sykehuskultur der teknologi i mange tilfeller settes høyere enn mennesker, og der det ser ut til at det er blitt fritt fram for å fornekte virkeligheten - som å gjennomføre en overføring av bydel Alna og Follo-kommunene før sykehuset er skikkelig oppe og står.

Hun tar over etter en direktør som med blankt ansikt har kommet med ventelistegarantier som ikke kan holdes, og som hun nå må svare for. Hun møter en ledergruppe der kritikk anses som fiendtlig, og der det nok kan bli nødvendig med omfattende utskiftninger.

Gunnlaugsdottir må stå opp mot ugjennomførbare krav fra helsearistokratiet i Helse Sør-Øst, og mot administrerende direktør Bente Mikkelsens enorme ego og krav til lydighet: "Raser Aker om nødvendig!"

Dette er store og vanskelige oppgaver. Gunnlaugsdottirs store fordel er at hun vet hvordan man snakker med vanlige ansatte og med pasienter som medmennesker - ikke som en byråkrat. Tro meg, dette er mangelvare i dag!

Hun kan klare å åpne for dialog der det hittil har vært vanntette skott, også mellom profesjonsgrupper. Og Gunnlaugsdottir kan makte å gjøre de tillitsvalgte trygge nok i sine viktige roller, slik at de utvikles til noe langt mer enn tause medløpere, som hennes forgjengere i alt for stor grad har klart å gjøre dem til. Hulda kan gi de ansatte tillit, og ved det oppnå deres støtte - som hun trenger om hun skal lykkes i å snu på Ahus-kulturen. Det sitter noe som ikke er bra i veggene der oppe, og det må luftes grundig ut. Dette vet nok de ansatte best av alle.

Jeg tror Hulda Gunnlaugsdottir innser alt dette, og ut fra min kjennskap til henne, har jeg også tillit til at hun uredd vil ta fatt på oppgavene. Det er også avgjørende viktig. I øyeblikket ser det ut til ut at det nettopp er den som leder Ahus som sitter med nøkkelen til å forhindre katastrofe i hovedstadsområdets sykehusvesen.

Ahus er nemlig husguden alle med makt, fra styreleder til helseminister, ser ut til å tilbe, og som de nærmest vil ofre alt for å få til å fungere. Det er her våre nye helseadministratorer har plassert det meste av sin prestisje.

Gunnlaugsdottir på sin side vil vise storhet dersom hun markerer at Ahus kan og vil fungere uten at det skal gå på bekostning av andre sykehus, og uten å gape over mer enn man kan klare. Som kjent står imperier står for fall. Det trengs kloke ledere for å jekke dem ned. Gunnlaugsdottirs historiske oppgave vil kunne være å vise at Ahus ikke er avhengig av imperialisme for å fungere, men tvert om bare kan komme opp å stå ved å ta et langt skritt tilbake, bruke nødvendig til til å konsolidere seg, for deretter - når tiden er inne - å igjen ta nye skritt framover. I dag vakler kjempen.

Om Bente Mikkelsen og hennes hoff opplever dette som illojalt, ja, så får de vel bare gjøre det. Gunnlaugsdottir må overse dem. Hun kan gjøre det med is i magen. Ingen vil våge å kaste en direktør som gjeninnfører fornuft, og forkaster blind og stupid lydighet. De ansatte (ikke bare på Ahus!), pasientene og befolkningen vil nemlig gi Gunnlaugsdottir en plass i helsehimmelen for å ta tak i den ulykksalige situasjonen helsepampene har brakt oss opp i. Og etter hvert - kanskje også en helseministerpost?

Tvi tvi, Hulda!

• Les Are Saastads innlegg i Dagsavisens forum Nye meninger ved å klikke her eller på overskriftenIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar