tirsdag 5. oktober 2010

Delta i debatten om endringer på Orkdal sykehus


7. oktober arrangerer St. Olavs Hospital og Orkdal kommune folkemøte på Orkdal kulturhus. Temaet er hvordan helsetilbudet i regionen skal struktureres.

Møtet er åpent for alle, og er en del av oppfølgingen av vedtakene gjort i forbindelse med Strategi 2020.

Folkemøte
Når: Torsdag 7. oktober klokken 19
Hvor: Orkdal kulturhus

Helse Midt-Norge skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester av god kvalitet, og har listet den faglige strategien som en av de viktigste oppgavene som retningsgivende for hvordan dette skal oppnås. I juni vedtok styret i Helse Midt-Norge at tilgjengelig kompetanse i størst mulig grad skal benyttes til aktiv pasientbehandling. Bruken av passiv vakt og beredskap må derfor gjennomgås i alle foretak, og skal reduseres i alle foretak. I strateginotatet forutsetter også styret at helseforetakene i regionen bidrar aktivt til å gjennomføre samhandlingsreformen i tett dialog med kommunene.

Samling av akuttkirurgi og fødevirksomhet på ett sykehus i hvert helseforetak er et sentralt spørsmål. Styret for Helse Midt Norge vil i oktober ta stilling til en plan for gjennomføring av strategien.
– Når dette vedtaket er gjort, vil styret ved St. Olavs Hospital få seg forelagt en sak om hvordan eiers strategi skal gjennomføres i vårt foretak. Det kommer til å skje endringer. Vi ønsker en god diskusjon med berørte kommuner og befolkningen om hvordan det skal gjøres. Derfor inviterer vi til folkemøte for å orientere om status og å diskutere fremtiden, sier administrerende direktør ved St. Olavs Hospital Nils Kvernmo.

Strategi 2020

Kilde: St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim

• Les saken på Orkdal kommunes sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar