tirsdag 5. oktober 2010

Styrker helseforetakene med 1 milliard kroner


VG.NO Regjeringen foreslår å øke helseforetakenes inntekter med nærmere 1 milliard kroner til neste år, samt gi klarsignal til bygging av et nytt sykehus i Østfold.

Det varsler regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2011 som legges fram tirsdag.

Regjeringen foreslår å bevilge 970 millioner kroner mer til drift av helseforetakene ut over generell pris- og lønnsjustering. Dette skal legge til rette for en aktivitetsvekst på rundt 1,4 prosent. Pengene vil bli fulgt av et krav om at ventetiden for behandling skal gå ned i helseforetakene.

Regjeringen foreslår videre i underkant av 450 millioner kroner til sammen i investeringslån til et nytt sykehus på Kalnes i Østfold, et nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin ved Haukeland universitetssjukehus og ny barne- og ungdomsavdeling i Helse Stavanger.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til samhandlingsreformen med 200 millioner kroner til totalt 580 millioner kroner.

Regjeringen foreslår videre å bevilge 222 millioner kroner til 2.000 heldøgns omsorgsplasser i omsorgsboliger og sykehjem. Samlet ramme for disse plassene er på 1,1 milliarder kroner.

Det foreslås videre å øke bevilgningene til rusfeltet med 100 millioner kroner.

• Les saken i VG på nett ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar