søndag 3. oktober 2010

Sykehusdirektøren om sykehuset i Flekkefjord:– Blant de beste i landet!


AVISEN AGDER Sykehusdirektør Jan Roger Olsen beroliget formannskapet i Flekkefjord i går kveld: Sykehuset i Flekkefjord er blant landets beste, og skal være det også fremover! Men ny dialyseavdeling er satt på vent.


– Vi har ikke foretatt opprustninger for over 300 millioner kroner bare for moro. Sykehuset skal bestå og tjenestene skal i årene som kommer være minst like gode som i dag, sa Jan Roger Olsen da han i går la frem Sørlandet sykehus HFs strategiplan for de neste årene.
Og han hadde gode nyheter å komme med også.

ØKER: – Det er i dag tre gynekologstillinger på sykehuset. I 2011 ligger det an til at vi øker, og ansetter en fjerde gynekolog, sa Olsen.
Han er i hardt vær om dagen. Fylkespolitikerne i Aust-Agder og de folkevalgte i Arendal mener at han har en skjult agenda – og at han vil legge ned sykehuset i Arendal.
– Det er det ingen planer om. Vi trenger sykehus i begge ender av Agder-fylkene. Flekkefjord sykehus er et godt eksempel på at det går an å drive forsvarlig og godt. Økonomisk er sykehuset i Flekkefjord blant de mest veldrevne i hele helseforetaket, sa Olsen.

DIALYSE: Det har lenge vært ønske om en ny dialyseavdeling på sykehuset i Flekkefjord. Olsen kunne ikke love noe.
– Det er ledige lokaler, men dette handler om økonomi og prioritering. Det vil koste 4-5 millioner kroner. Vi har ikke tatt noen avgjørelse, men i øyeblikket blir opprustning av operasjonssalene i Kristiansand prioritert. Der må det tas grep, slik at kvaliteten på operasjonssalene blir like gode som i Flekkefjord.
Olsen fremholdt at dialyse er en veldig underfinansiert funksjon. På spørsmål fra Edel A. Skailand (Frp) om det er aktuelt å ta imot flere pasienter fra Helse Vest-regionen, svarte Olsen:

FULL PRIS: – Dersom det skal bli aktuelt, må vi ha en langsiktig avtale med Helse Vest der de dekker de reelle kostnadene. Dette kan vi se på, men det er viktig og avgjørende at Helse Vest da betaler det vi må ha.
Olsen kunne imidlertid ikke love at Flekkefjord blir tilgodesett med nytt MR-utstyr neste år.
Olsen mener også at det vil styrke tilbudet til slagpasienter på sykehuset i Flekkefjord at det opprettes en fast nevrologvakt på sykehuset i Kristiansand.
– En nevrolog skal til en hver tid ha vakt eller være tilgjengelig, og via høyoppløselig video-overføring skal vedkommende gi veiledning, forklarte Olsen.

MOBILITET: Han la til at det fra sykehusledelsens side legges opp til enda større mobilitet for enkelte ansatte og spesialister.
– Det betyr at spesialister fra Arendal og Kristiansand oftere vil ta turen til Flekkefjord enn de gjør i dag.
Olsen snakket også om den voksende eldrebølgen.
På spørsmål fra Per S. Stordrange (KrF) om hvilken mulighet det er for å opprette et geriatrisk tilbud, svarte han:

GERIATRI: – Dette blir det jobbet med i dag. Vi har et velfungerende dagtilbud noen ganger i uken i Farsund. Dette kan bli aktuelt også i Flekkefjord, sa Olsen.
Bernhard Nilsen opplyste på vegne av kommunens helse og omsorgsavdeling at det kan bli aktuelt med et nytt geriatrisk tilbud på Tjørsvågheimen.
– Det jobbes med dette nå, og det er snakk om et tilbud tre dager i uken, sa Nilsen.

• Les saken i Avisen Agder ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar