torsdag 21. oktober 2010

Fjerner brysom fagforeningsleder fra Aker


DAGSAVISEN 21. OKTOBER «Urokråka» Are Saastad flyttes fra Aker sykehus til Akershus universitetssykehus ved nyttår. Selv mener han at sykehusledelsen prøver å kneble en brysom fagforeningsleder.

Som leder av Fagforbundet Aker har Are Saastad vært spydspissen i opprøret mot nedleggelsen av Aker sykehus. Han har gjennom hele prosessen vært en beinhard kritiker av direktør Siri Hatlen og resten av ledelsen i Oslo universitetssykehus (OUS).

MISTER LEDEREN
Den samme ledelsen har nå bestemt at Saastad er blant dem som skal overføres fra Aker til Akershus universitetssykehus (Ahus) ved nyttår. Det betyr at Fagforbundets medlemmer på Aker står uten leder om et par måneder.
– Dette er et angrep på ytringsfriheten og et forsøk på å knuse fagforeningen, og det attpåtil mens vi har den største sykehusomstillingen i Norge noen gang, tordner Saastad.
700–800 personer overføres fra Aker til Ahus ved årsskiftet. Blant dem er rundt 100 av Fagforbundets 600 medlemmer på Aker.
Alderspsykiatrisk avdeling på Gaustad er en av enhetene som nå skal overføres til Ahus. Direktør Siri Hatlens HR-stab begrunner Saastads overflytting med at han er ansatt ved denne avdelingen. Men Saastad selv var mildt sagt overrasket da han så sitt navn på lista over dem som skal over til Ahus.

STRID OM ANSETTELSESFORHOLD
– Jeg har ikke vært tilknyttet alderspsykiatrien på Gaustad på mange år. Jeg har ikke hatt arbeidsoppgaver der, og jeg har ikke vært del av noen bemanningsplan, sier Saastad.
Han jobbet som hjelpepleier på alderspsykiatrisk avdeling fram til 1997, da han ble leder i Gaustadklubben. Saastad hevder at han i 2000 ble overført til klinikksjefens stab på Gaustad, en av enhetene som ikke skal overføres til Ahus ved nyttår, da en annen hjelpepleier overtok hans faste stilling.
– Mitt syn bekreftes blant annet av lønnsslipper og ferielister, og også av alle mine tidligere kolleger ved avdelingen, sier Saastad. Saastad åpner likevel for muligheten for at hans overgang til klinikksjefens stab ikke ble formalisert skriftlig. For over en uke siden ba han om å få innsyn i personalmappa si, for å få avklart arbeidsavtalen sin, men han har ennå ikke sett noe til
mappa.

Stig Grydeland, som i dag er prosjektdirektør på Ahus, var klinikksjef på Gaustad i 2000. Han påpeker at det er vanskelig å huske alle detaljer så langt tilbake i tid.
– Jeg mener å huske at Saastad skulle overføres til klinikksjefens stab, men kan ikke huske om dette ble formalisert, sier Grydeland.

Saastad mener uansett at ledelsen ved OUS med letthet kunne ha lagt til rette for å beskytte en utsatt tillitsvalgt.
– Her er det bare snakk om velvilje, men den mangler totalt. Slik saken står, tror jeg dessverre Siri Hatlen vil bli kvitt meg.

• Les resten av saken i papirutgaven av Dagsavisen 21. oktober 2010. Den får du kjøpt elektronisk ved å klikke her eller på overskriften.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar