onsdag 13. oktober 2010

Vil la Stortinget avgjøre fødestuenes framtid


NATIONEN Nasjonal helseplan skulle vært lagt fram, men forhandles på overtid. Ett kampområde er om Stortinget skal bestemme om lokale sykehustilbud skal legges ned.

I versjon to av Soria Moria-erklæringen legger regjeringspartiene opp til en kraftig revidering av Nasjonal helseplan (NHP), dokumentet som skal uteske det langsiktige opplegget for helsepolitikk i Norge. Målet er å utvikle planen til et mer «operativt» redskap, og nå viser det seg at arbeidet går litt i langdrag.

Les også: Tusenvis i fakkeltog for sykehuset i Arendal

Riktignok ikke veldig mye: Det har ikke gått lang tid siden samhandlingsreformen, et annet viktig dokument for styringen av Helse-Norge, ble lagt fram, og flere betente spørsmål for regjeringspartiene ble der overlatt nettopp til NHP. Det er disse spørsmålene som nå diskuteres i regjeringen.

Inn i Stortinget
SVs helsepolitiske talsmann Geir-Ketil Hansen bekrefter at det fortsatt er diskusjoner internt i regjeringspartiene om hvordan helseplanen skal se ut.
— Vi diskuterer detaljnivået på planen. SVs utgangspunkt er at helseforetakenes regionale planer, inkludert fødeplanene, skal være en del av Nasjonal helseplan.

— Hva betyr det i praksis?
— At de planene som nå er ute og skaper uro rundt om i landet, skal behandles av Stortinget til våren. At debatten om NHP blir en debatt om fødetilbud, om sykehusstruktur, og om hvor ting skal legges ned. Spørsmålene i Namsos, i Kristiansund, i Sogn og Fjordane, i Arendal, i Volda og alle de andre stedene hvor helseforetakene skaper usikkerhet, er saker vi skal ha inn i Stortinget.

— Er ikke disse sakene så vanskelige at politikere helst vil slippe å måtte ta stilling til dem?
— Nei, de er samfunnsspørsmål på linje med veibygging, skole, og andre sektorer. Det er ikke fag, det er politikk, og skal ikke avgjøres av byråkrater og andre eksperter, sier Hansen.


Les også kommentar: Krigen om lokalsykehusene

Arbeiderpartiet var en pådriver i innføringen av helsereformen og foretaksmodellen, som nettopp flytter belastningen med å ta harde prioriteringer i pasienttilbudet ut av politikernes hender og over til mer «proffe» styrer. Hansen vil ikke bekrefte at partiet har snudd, men sier at han forventer gjennomslag for SVs syn i denne saken.
— Det står i Soria Moria at desentralisert sykehusstruktur er viktig, og det står i samhandlingsreformen at desentralisert sykehusstruktur er viktig for å opprettholde den raske innsatstiden i helsevesenet. Vi forutsetter at de andre regjeringspartiene fortsatt er enige i det.


Sp støtter kravet
Senterpartiet, som i sin tid var mot reformen som innførte dagens foretaksmodell i Helse-Norge, har også signalisert et ønske om å ta nedleggingsdebattene vekk fra styrene og tilbake til det politiske rom. Sps helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe bekrefter at partiet har tatt det synet inn i diskusjonen om Nasjonal helseplan, og ennå ikke har gått vekk fra det.
— Det står tydelig i Soria Moria-erklæringen at Nasjonal helseplan skal sikre politisk styring, og en av diskusjonene går på hvor store endringer helseforetakene kan gjøre selv uten at det må opp til Stortinget. Senterpartiet mener kutt i viktige tilbud som føde- eller akuttjenesten er så viktige at de må behandles politisk, sier Toppe.

Hun legger til at arbeidet med planen ikke er over når den legges fram om kort tid.
— Det er en høringssak, og vi forventer en reell høringsprosess, hvor høringsuttalelsene blir lagt merke til og respektert.


— Sp bør sette foten i bakken
Sp-stortingsrepresentant Erling Sande fra Sogn og Fjordane har sagt til lokalaviser i hjemfylket at han vil takke nei til å bli renominert av Sogn og Fjordane Sp hvis den rødgrønne regjeringen ender med å legge ned sykehus i Sogn og Fjordane.
Det ble av NRK i fylket tolket som at han varslet regjeringskrise, men det, sier Sande til Nationen, var ikke meningen. Men han mener at Senterpartiet må slåss i regjeringen for å få på plass en modell som ligner den SVs Hansen skisserer.

— Senterpartiet bør sette foten i bakken og si at slike strukturendringer i hvert fall ikke bør skje uten politisk behandling, og at politisk forankring bør komme i Stortinget. At det skal være opp til lokale helseforetaksstyrer å avgjøre, blir en demokratisk utfordring, sier Sande.


Tror Ap er på glid
Bente Øien Hauge fra Lærdal i Sogn og Fjordane er koordinator i Folkebevegelsen for lokalsykehusene. Hun tror Ap er en stor propp i systemet i forhold til å forandre måten Helse-Norge styres på, men mener å spore bevegelse.

— Det ligger mye prestisje i deler av foretaksmodellen for deler av Ap. Jeg tror det er folk i Ap som er på gli, men særlig Jens Stoltenberg holder fast ved foretaksmodellen, selv om den tar oppmerksomheten vekk fra det som er formålet med sykehusene, sier hun.

Les hva det står om dette i Soria Moria 2

• Les hele saken og kommentarene i Nationen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar