onsdag 6. oktober 2010

Traume-ja fra fylkestinget


FREMOVER Fylkestinget krever at alle lokalsykehusene som har akuttberedskap i dag, skal kunne ta imot traumepasienter også i framtida.

Det skal gi sin høringsuttalelse til Helse Nord som i november eller desember tar stilling til framtidig traumebehandling i Nord-Norge.

Fylkestinget er samlet i Bodø denne uka, og da komite for samferdsel behandlet traumesaken, fremmet Kystpartiet, Ap, SP, Høyre og FrP et forslag til uttalelse som både støtter forslaget om traumesykehus, og at alle de andre sykehusene skal kunne ta i mot alvorlig skadde pasienter.

Fylkestinget mener det er positivt at det planlegges en oppgradering av sykehus i regionen til traumesykehus, men legger inn følgende forutsetning: .
At oppgraderingen ikke skal gå på bekostning av allerede eksisterende akuttberedskap.

- Sykehus som i dag har døgnbasert akuttkirurgisk beredskap må i framtida ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta akutt primærbehandling og stabilisering av alvorlig skadde pasienter (traumepasienten) slik at det ved behov kan foretas akutt primærbehandling og stabilisering av alvorlig skadde pasienter, heter det i forslaget til uttalelse og som ble enstemmig vedtatt av komiteen..

• Les saken i Fremover ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar