søndag 3. oktober 2010

Nekter å kutte i Odda


BERGENS TIDENDE Odda vurderer å forlate Helse Fonna.

Kommunestyret i Odda vedtok torsdag kveld en krass uttalelse mot Helse Fonna. Det settes også ned et utvalg som skal vurdere om Odda sjukehus bør overføres til Helse Bergen.

- Det er veldig sterk motstand her mot nedbyggingen av Odda sjukehus. Vi er spesielt utsatt fordi vi ligger langt ifra de store sykehusene. Da er det helt avgjørende at vi har kirurgisk beredskap på døgnbasis, sier ordfører i Odda kommune, Gard Folkvord.

Små forskjeller
Når fremtidige veiprosjekter står klare, er det lite som skiller kjøreavstanden Odda - Haugesund fra Odda - Bergen.

- I alvorlige tilfeller blir pasienten likevel sendt fra Haugesund til Bergen. Dette er også et moment som teller med, sier Folkvord.

Krever politisk handling
Uttalelsen «Nok er nok» ble vedtatt i kommunestyret mot én stemme (Rødt). Her kreves det blant annet at helseministeren kommer på banen. Det fremmes også krav om en helhetlig og uavhengig konsekvensutredning for Odda sjukehus innen 2012.

Vi krever at lokalsykehus i Hardanger i fremtiden fortsatt kan gi stabiliserende og livreddende kirurgisk behandling på døgnbasis. Vi kan ikke akseptere at behandlingen til ufødte og folk som trenger akutt kirurgi for å overleve transport til sykehus blir nedbygd, heter det i uttalelsen.

- Vi er skuffet og vil motarbeide vedtaket til Helse Fonna, sier ordføreren.

• Les saken i Bergens Tidende ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar