onsdag 6. oktober 2010

Odda: - Nok er nok


HARDANGER FOLKEBLAD Vi aksepterer ikke en nedbygging av sjukehuset som medfører et mindreverdig sjukehustilbud i indre strøk av Hordaland, skriver Roald Aga Haug i en pressemelding på vegne av Odda Herreds Arbeiderparti.

”Med sitt enstemmige vedtak i går vedtok styret i Helse Fonna en dramatisk nedbygging av akuttfunksjonene ved Odda sjukehus etter 2012”, mener Ap.
- Vi ber folk i Odda stille seg bak kampen for å opprettholde akuttfunksjonene ved sjukehuset vårt, skriver Aga Haug.

Behovet for et sterkt lokalsjukehus begrunner Ap med at:
• Befolkningen i Indre Hardanger har lang reisevei til Haugesund.
• Distriktet oppnår maksimalscore i risiko og sårbarhetsanalyser for trafikkulykker, naturkatastrofer og større industrielle ulykker.
• Luftambulanse er ikke alltid tilgjengelig grunnet værforhold.

Krav fra Ap
Ap krever derfor at lokalsjukehuset i Hardanger i fremtiden fortsatt skal kunne gi stabiliserende og livreddende kirurgisk behandling på døgnbasis.

Vi ser det som en forutsetning at det fordeles nisjeområder til sjukehuset der en kan utvikle spisskompetanse og spesialtilbud for et større nedslagsområde.

Vi aksepterer ikke at tilbudet til ufødte og folk som trenger akutt kirurgi for å overleve transporten til et kompetent sykehus, blir nedbygd.

Ap krever handling fra helseministeren og oppfordrer partiene i kommunestyret til å støtte arbeidet mot nedbygging.

Paritet krever også en helhetlig uavhengig konsekvensutredning for Odda sjukehus før 2012.

Samtidig krever de vedtaket opp til politisk behandling.

• Les saken og kommentarene i Hardanger Folkeblad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar