lørdag 2. oktober 2010

Tror Vestre Viken skjuler informasjon


ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE/BUDSTIKKA.NO (23. SEPTEMBER 2010) Leder i Venner av Bærum sykehus tror Vestre Viken holder tett om hvordan funksjonene vil fordeles på de ulike sykehusene.
– Jeg synes det er rart at man ikke får vite hva som er planlagt. Og jeg vil tro at man for lengst har spikret sammen rammen for en fordelingsnøkkel. Jeg tror man legger lokk på allting. Det er liten åpenhet om hva fremtiden kan bringe, sier John Kjekshus.
Han tror tilbudet til pasientene ved Bærum sykehus kan bli mye dårligere hvis man ikke reagerer nå.

Frykter for Bærum sykehus
Kjekshus er ny leder av venneforeningen. Han mener prosessen minner om den rundt Ahus, der Aker sykehus gikk tapt. Nå frykter han det samme vil skje med Bærum.
– Hvis ny sykehustomt på Gullaug blir kjøpt, er løpet kjørt for Bærum sykehus. Da har helseforetaket bundet seg til betydelig større investeringer enn om nytt sykehus bygges i Drammen, og det blir ikke penger til investeringer lokalt.

– Lite åpenhet
Kjekshus var selv overlege ved Bærum sykehus den gang det var dragkamp med Ahus. Ahus holdt på å sluke Bærum sykehus også, men likevel klarte Bærum å sikre mange gode tilbud til befolkningen.

Ifølge Kjekshus ser han likhetstegn i prosessen som foregår i Vestre Viken nå.

- Vag styreleder
Han kritiserer sykehusforetaket for å møte venneforeningen med svært lite åpenhet og svært uklare svar når de etterspør informasjon.
– Vi spurte den forrige styrelederen, men hun var veldig vag og kunne ikke legge frem en klart definert handlingsplan. Når man mangler det, er mitt inntrykk at man har en skjult agenda. Uten innsyn kan man få gjort nesten hva som helst uten at folk vet hva som foregår, sier Kjekshus.

Både ordførere og lokale stortingspolitikere er nå trommet sammen av venneforeningen. Møtet er oppsatt i oktober.

• Les saken i Asker og Bærums Budstikke/budstikka.no ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar