onsdag 13. oktober 2010

Arendal: Priset for sykehuskamp


AGDERPOSTEN Folkebevegelsen ”SSA i våre hjerter” fikk tirsdag Arendal kommunes frivillighetspris for 2010. Prisen ble overrakt under folkemøtet på Sam Eydes plass.

De fikk prisen for sitt mangeårig arbeid for å styrke og utvikle Sørlandet sykehus Arendal. Prisen består av en sjekk på kr 10.000 og relieffet ”Vi ser dere” av den unge Arendals-kunstneren Stine Jensen og overrekkes av varaordfører Tormod Vågsnes under kveldens store folkemøte på Sam Eydes plass.

Stiftelsen ble startet som ”ASA i våre hjerter” i 1999, etter initiativ fra Arendal Rotary Klubb året før. Øvrige stiftere var Arendal Sanitetsforening og Aust-Agder fylkeslag av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Tidligere stortingsrepresentant Tore Liltved var stiftelsens første styreleder. Formålet med stiftelsen er å arbeide for at Sørlandet sykehus Arendal skal kunne gi et best mulig behandlingstilbud sammen med god pleie og omsorg for Aust-Agders befolkning. Stiftelsen har et styre på fem medlemmer, som alle arbeider frivillig. Nåværende styreleder er Alf-Eivind Ljøstad, tidligere ordfører i Arendal kommune.

– ”SSA i vår hjerter” har med sin innsats bidratt sterkt til at Sørlandet sykehus Arendal er et av landets beste og fremstår som attraktivt for fagfolk med høy kompetanse. Stiftelsen samler inn penger til nødvendig utstyr som ikke dekkes av sykehusets ordinære bevilgninger og er vaktbikkje ved forsøk på å nedbygge sykehusets tilbud. De arrangerte blant annet det store fakkeltoget i 2003, da over 10.000 mennesker samlet seg til en stor støttemarkering på Torvet. De sørget for at PCI-senteret (hjertesenteret) ble realisert ved å samle inn over 10 millioner kroner. Senteret er det eneste i sitt slag mellom Oslo og Stavanger og har et forskningsmiljø i internasjonal elitedivisjon, heter det i begrunnelsen.

Men merittlisten er lengre.
Ildsjelene samlet også inn penger til senteret for kikkhullskirurgi, slik at det fikk simulatoren som gjør det mulig å tilby opplæring i denne spesielle formen for kirurgi. Videre har de gitt økonomisk hjelp og støtte til barneavdelingen, innkjøp av hjertestartere og anskaffelse av frysehette til gynekologisk avdeling. Frysehetten brukes til å fryse ned hårsekkene under cellegiftbehandling av kvinner med underlivskreft, slik at de beholder håret. Det hittil siste store løftet var mammografiaksjonen våren 2010 – ”Krefttak for kvinner”.

• Les saken i Agderposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar