mandag 11. oktober 2010

Finnmark: Bruker syv millioner kroner på lege-sjarmoffensiv


DAGENS MEDISIN Et rekrutteringsprosjekt i Finnmark har bidratt til at over 85 prosent av spesialistlegestillingene er besatt av leger i fast stilling. Dette er omtrent dobbelt så mange som da prosjektet startet for fem år siden.

Rekrutteringsprosjektet «Stol på egne krefter» har som mål at Helse Finnmark skal bli selvhjulpne med legespesialister. Ønsket er å rekruttere og utdanne leger fra regionen, og medisinen er penger og en god dose sjarm, skriver Helse-Nord.

Nytilsatt leder for prosjektet, Marianne Lilleaas, sier det virker som om de « lokale » legene blir i lengre tid enn andre.
– Vi viser frem at vi er annerledes enn de andre foretakene. Vi er ærlig på at vi har et tøft klima, men vi forteller også at vi kan tilby fleksible turnuser. Her kan leger jobbe hardt i perioder slik at de kan ta seg ferier i varmere strøk hvis det behøves, eller snillere turnuser som passer småbarnsfamilier godt. Dette er noe en ikke alltid får på større sykehus.

Få vikarer
Prosjektet, som har hatt syv millioner kroner til rådighet, har pågått siden 2005. Den gangen var 43 prosent av spesialistlegestillingene tilsatt, mens de resterende ble dekket av vikarer. I fjor var kun 13,5 prosent av stillingene uten fast ansatte.
– Prosjektet har gitt resultater, men vi er ikke i mål ennå. Vi vil fokusere på at det ved et lokalsykehus er svært varierte arbeidsoppgaver, hvor legene får brukt sine kunnskaper i større grad enn ved større sykehus der arbeidsoppgavene er mer spesialiserte, uttaler Lilleaas.

Stipend
I Helse Finnmark tilbys også leger stipend under utdanning og lønn under hospitering.
– Strategien nå er å analysere det som er gjort i prosjektet for å dra ut de virkemidlene som har vært en suksess, og bruke dem i det videre rekrutteringsarbeidet.

Utfordrende høy alder
I løpet av en tiårsperiode får Helse Finnmark imidlertid en en utfordring med alderssammensetningen på legene
– Mange avdelinger har leger som vil ha nådd en høy alder i 2020, og det blir en stor jobb å tette hullene etter dem, sier Lilleaas. (ln)

• Les saken i Dagens Medisin ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar