fredag 29. oktober 2010

Pressemelding fra Fagforbundet før styremøtet i Ahus 29. oktober


Kort fortalt:
Aker sykehus er vedtatt ned lagt, og de fleste pasientene skal til Ahus.
Ahus har lenge vært i dyp krise, mens Aker er et vel fungerende sykehus i økonomisk balanse.
I dag beslutter styret på Ahus at alt er i orden, og at pengene fra Aker overføres fra nyttår. Pasientene følger derimot i liten grad etter.
Bare helseministeren har mulighet til å stanse dette. Hittil har hun ikke gjort noe for Aker sykehus.Ahus-styret vedtar i dag å sluke Aker fra 1. januar:
- HELSEIDIOTIETS OG STORMANNSGALSSKAPENS DAG

- I dag vedtar styret for Akershus universitetssykehus at alt går greit, og at nedleggelsen av Aker kan fullbyrdes. De nagler derved seg selv til ansvaret for en sannsynlig sykehuskatastrofe i hovedstadsområdet, sier Are Saastad i Fagforbundet Aker.

I dagens styremøte på Ahus behandles den såkalte Sak 92/10, med det kryptiske navnet ”Plan for inn– og utfasing, endelig datobeslutning”. Det er denne saken som stadfester at Ahus tar over hoveddelen av Aker sykehus’ opptaksområde, og derved setter spikeren i kista for Oslos eneste østkantsykehus.

”Styret vurderer det samlede risikobildet som akseptabelt og gir sin tilslutning til at 1.1.2011 opprettholdes som overføringsdato” heter det i det kortfattede forslaget til vedtak fra Ahus nye direktør, Hulda Gunnlaugsdottir.

Om dette vedtas, betyr det at Ahus avviser all usikkerhet om kapasitet i behandlingsapparatet, manglende personale, uferdige bygninger og en kaotisk sykehusorganisasjon.

- Personlig ansvar for hvert enkelt styremedlem
Fagforeningslederen på Aker nøler ikke med å kalle dette en mørk og trist dag:
- Dersom styret på Ahus i dag vedtar dette, lukker de øynene for alle problemene vi vet vil oppstå som følge av en rekke ukloke beslutninger i Helse Sør-Øst. Hvert enkelt styremedlem som sier ja i dag, må selv ta medansvar for de uoverstigelige problemene dette vil føre til i tiårene framover, sier Saastad

- Jeg håper selvfølgelig det finnes modige stemmer som sier nei i dag, men erfaringen så lang tilsier dessverre det motsatte, legger han til.
- 29. oktober 2010 vil sannsynligvis bli stående som en helsei diotiets og stormannsgalskapens dag.

Bare pengene som avgjør
I styrepapirene i dag framkommer at store deler av pasientmas sen uansett beslutning i lang tid fortsatt vil ha Aker som sitt sy kehus. Årsaken er nettopp Ahus’ stor problemer med å ta over et øket befolkningsgrunnlag på 170.000. Dette betyr derimot ikke så mye for administrasjonen. I styresaken heter det: ”Under beskrevne forutsetninger påføres Ahus et betydelig økonomisk tap ved å utsette overtakelsen av det nye opptaksområdet.”

Saastad mener dette oppsummerer greit hva det hele dreier seg om:
- Det er ikke pasienter som lenger står i fokus for helseforetakene, det er penger. Ahus sikler etter de 1,8 milliardene nedleggel sen av Aker vil gi dem, pasientene er det derimot ikke så nøye med. Slik går det når faglighet blir erstattet av grådighet, og samarbeid byttes ut med konkurranse.

- Kampen for Aker vil garantert fortsette, og heldigvis er det en del av oss som fortsatt tror det finnes nok fornuft igjen i det politiske systemet til å stanse denne galskapen, sier Saastad.
- Det må imidlertid av og til være lov å tvile, legger han til.

For nærmere informasjon og kommentarer:
Are Saastad leder i Fagforbundet Aker - 917 24 293
Ann Karin Osode nestleder i Fagforbundet Aker - 452 53 654

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar