torsdag 14. oktober 2010

Ski/Follo: Etterlyser sykehus-garantier


ØSTLANDETS BLAD Sykehussituasjonen i hovedstadsområdet var tema i Stortinget i går. Overføringen til Ahus er en hard nøtt.

Dette, samt nedleggelsen av Aker, overskygger dessuten det som for mange i Follo er av vel så stor betydning, nemlig utviklingen av Ski sykehus. Det mener stortingsrepresentant Sylvi Graham (H) fra Oppegård. Dette påpekte hun overfor helseministeren i Stortinget i går.
- For befolkningen i Follo er det av stor betydning at den planlagte videreutviklingen av Ski sykehus, underlagt Aker universitetssykehus, kan finne sted, sa Graham fra Stortingets talerstol.

Ikke overbevist
Hun er ikke overbevist etter helseministerens svar.
– Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) sier hun ikke vil legge ned noen lokalsykehus, men at regjeringen som følge av økende behandling av livsstilspasienter må foreta prioriteringer og at dette noen steder kan oppfattes som nedskjæringer. Uansett hadde jeg håpet hun kunne komme med garantier for den planlagt videreutviklingen av Ski sykehus. At hun ikke nevner sykehuset med ett ord synes jeg er synd, spesielt siden jeg kommer med en konkret utfordring.

Ba om redegjørelse
Graham har også lenge vært opptatt av at overføringen av Follo til Ahus på Lørenskog skal gå smertefritt for seg. I sitt brev til helseministeren i august i år ba hun om en redegjørelse for hvordan den vanskelige situasjonen ved Ahus skal avhjelpes og sikres før pasienter fra Follo skysses til sykehuset. I svaret ble hun lovet at ingen pasienter ble flyttet før alt ved Ahus var på plass.
- Det er i og for seg det svaret jeg ville ha. Men jeg har også bedt henne redegjøre for hvordan helseforetakene skal sikre gode arbeidsmiljø innenfor den knappe tidshorisonten det er snakk om. Det er ikke bare å ansette, de skal også tilpasse seg ny arbeidsplass og følges opp, sier Graham.

Ikke svar fra statsråden
Hun er spesielt oppmerksom på enkelte pasientgrupper. - Særlig innenfor de somatiske behandlingsområdene og for pasienter med kroniske lidelser er det viktig med kontinuitet i relasjonen til helsepersonell.
- I går hadde ikke helseministeren noen svar og komme med. Men jeg håper hun har gjort seg noen tanker om disse utfordringene som jeg har trukket opp. Jeg vil fortsette å spørre til jeg får svar, og vil ytre meg om jeg er uenig i svarene jeg får, avslutter Graham.

• Les saken i Østlandets Blad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar