søndag 3. oktober 2010

SYKEHUSSTRIDEN: - De tar feil


FÆDRELANDSVENNEN/FVN.NO Styreleder Peder Olsen åpnet onsdagens styremøte i Sørlandet sykehus med å ta et oppgjør med kritikerne i Aust-Agder.

- Det finnes ingen skjult agende om å fjerne funksjon etter funksjon fra Arendal, verken i styret, i ledelsen på sykehuset eller i Helse Sør-Øst.

Han rettet ingen direkte kritikk, men på sitt sedvanlige, avslepne vis, var budskapet likevel tindrende klart:

- De som tror vi får ett områdesykehus i Kristiansand, og at stykke for stykke vil funksjonene forsvinne til Kristiansand tar feil, sa Peder Olsen.

Styremøtet ble satt klokken 09.15 på sykehuset i Kristiansand. Deretter startet Peder Olsen sin femten minutter lange monolog:

- De som tenker at det i fremtiden vil være prikk likt i Arendal og Kristiansand må reorientere seg. Vi må heller samle oss om å finne de beste måter å fordele funksjoner på.

- De fleste behandlinger kan gis flere steder. Men så er det noen ting som er områdefunksjoner, og som må samles ett sted, sa Olsen.

Til dem som er bekymret for slagutredningen, sa Olsen at administrerende direktør Jan-Roger Olsen ennå ikke har gitt sin innstilling.

Etter en innledning rettet han seg direkte til journalistene:

- Vi har tre sykehus på Sørlandet, sånn kommer det til å være. De skal alle være bærekraftige, sa Olsen.

Han mente at Flekkefjord sykehus trolig hadde flere funksjoner enn andre lokalsykehus.

- Begrepet ”lokalsykehus” er ikke entydig. Flekkefjord er stort, og litt avansert i forhold til størrelsen. Det utfører en del behandlinger som få andre lokalsykehus gjør.

Han konsentrerte seg deretter mest om å beskrive forholdet mellom Arendal og Kristiansand. I et slags miniforedrag fortalte han at man tidligere hadde sentralsykehus og små sykehus rundt. I dag snakker man om områdesykehus, og slik var både Arendal og Kristiansand.

Han sa styret må konsentrere seg om å lage en beskrivelse for Arendal og Kristiansand.

- Vi må stå samlet. Helse Sør-Øst bruker sykehusområder som et virkemiddel for å unngå de sterke sentraliseringskreftene til Oslo. Og et sykehusområde skal dekke 80 til 90 prosent av behovene til befolkningen den dekker. Og det bare Sørlandet sykehus som har klart dette i Norge.

- Skal vi holde stand, må vi være samlet, sa Peder Olsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar