torsdag 28. oktober 2010

Handlekraftig inkompetanse


DAGENS MEDISIN 17. OKTOBER 2010 - Det er vondt å følge med for en gammel lege som har vært stolt av det norske helsevesenets kvalitet, å ha en helseminister som tror at de kaos-skapende tiltakene ikke vil gå ut over pasientene, skriver Imre Hercz.

Imre Hercz, lege, Høvik

DET ER SKREMMENDE skjødesløst av helse- og omsorgsministeren å tro at pasienter ikke blir lidende av alle kaotiske ommøbleringer av spesialavdelinger ved Oslo-sykehusene. Og det er skremmende at statsråden tror på ledelsen i Helse Sør-Øst om at alt går etter planen.

Helseministeren vil ikke høre på alle advarsler som kommer fra ulike fagpersoner, som alle ber om en «time out» for å vurdere fremdriften, fiaskoen, fagpersonalets fortvilelser over diktatorisk tvang fra ledelsen i Helse Sør-Øst, hvor det er gått prestisje i forsøket på å lykkes - koste hva det koste vil i tap av kompetanse og pasientbehandling.

Helseimperium
Jeg tror ikke, etter å ha arbeidet i norsk helsevesen i nesten 50 år, at ledende leger i Helse Sør-Øst er så smarte at de selv kunne ha tenkt ut disse reformene. Som professor John Kjekshus skriver i Bærum Budstikke: «Helseimperiet slår til», og hvor han henviser til nedslakting av Bærum Sykehus.

Disse konsulentene gjør som de europeiske stormakter gjorde før 1. Verdenskrig. De tok for seg Afrikas kart og en linjal og trakk rette linjer som statsgrenser, uten å kontakte, uten å undersøke hvilke konsekvenser denne linjedelingen av grenser ville gi for menneskene som lever der. Folk, stammer og språkenhet ble delt og ødelagt. Og de lider fortsatt av dette.

Skandaløst
Helse Sør-Østs skrivebordsarbeid angående flytting av urologisk avdeling ved Aker Universitetssykehus er en skandale, som ligner på Afrikas skjebne. Det ble hele tiden sagt at urologisk avdeling ved Aker skal flytte til Ullevål Universitetssykehus. De fant ut dette ved å sitte ved sine skrivebord - uten å gå ut i felten - at urologisk avdeling skal flytte til barneavdelingen på Ullevål og at barneavdelingen ved Ullevål skal flytte til Rikshospitalet. Men det viste seg at barneavdelingen på Ullevål

1) har en dårligere bygningsmasse enn Aker Sykehus, som egentlig i første omgang skulle nedlegges på grunn av dårlig bygningsmasse.

2) Barneavdelingen har vært bygget for barn, og det er ikke plass nok for voksne, (jfr. for eksempel toaletter).

Nå sies det at flyttingen av urologisk avdeling ved Aker Sykehus eventuelt kan flyttes først om to-tre år.

Usikkerhet
Sannheten er at de verken har plass på Ullevål eller Akershus universitetssykehus (Ahus). Nå viser det seg at røntgenavdelingen og sentrallaboratoriet ved Aker Universitetssykehus ikke skal flyttes helt. Andre avdelinger har fått beskjed om delvis flytting, og det rår usikkerhet blant de ansatte: Hvem og hvor skal man flytte? Ikke alle avdelinger skal tømmes med en gang, det er ingen plasser å flytte til. Man må bygge nye avdelinger til cirka ti milliarder kroner, som ikke er bevilget. Det ser ut at de tidligere erklærte «farlige, elendige bygningsmassene» fortsatt må være i stand å huse de dødsdømte avdelingene.

For å gjøre situasjonen verre for nyre/blære- og prostatapasienter, har konsulentene, som hittil har kostet nærmere 100 millioner kroner, besluttet at Radiumhospitalets prostataavdeling skal flyttes over til Ullevål og Ullevåls brystavdeling skal flyttes til Radiumhospitalet.

Skylapper
Nå raserer Helse Sør-Øst den ledende avdelingen for kreftforskning, en kompetanse som brukes til pasientenes beste. Radiumhospitalet har bygget spesielle avdelinger med spesiell sikkerhet for cellegiftbehandling, røntgenbestråling, isotopbehandling og kirurgi. Det har kostet millioner av kroner å få dette til, og det fungerer utmerket. Men disse skal flyttes til Ullevål Sykehus, og da må det bygges på nytt for mange millioner. Det som er ille, er at legene ved Radiumhospitalet ikke har vært invitert til å uttale seg.

Det er vondt å følge med for en gammel lege som har vært stolt av det norske helsevesenets kvalitet, å ha en helseminister som går med skylapper og tror at disse kaos-skapende tiltakene ikke vil gå ut over pasientene.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 17/10

• Les kommentaren i Dagens Medisin ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar