onsdag 1. desember 2010

Demonstrasjon foran Stortinget mandag 6. desember kl. 16-17


Vi kommer fra hele landet! Med busser, fly og tog! Fordi det brenner i Sykehus-Norge!

Mens Nasjonal Helseplan fortsatt er til høring jobber helseforetakene med strukturelle endringer som nedlegging av fødetilbud og akuttfunksjoner, funksjonsfordeling m.m. Vi krever at dette arbeidet stoppes inntil Nasjonal Helseplan er ferdig behandlet og vedtatt av Stortinget! Politikerne må ta tilbake styringen over sykehusstrukturen!


Dette er en demonstrasjon som blir arrangert av Folkebevegelsen for lokalsykehusene. Folkebevegelsen er et nettverk for lokale sykehusaksjoner fra hele landet.

Programmet starter kl 16 fra scenen foran muren til Løvebakken med Jon Eikemo som konferansier. Etter innledende toner fra Karl Seglem (på antilopehorn fra Uganda, tradisjonelt brukt der til å varsle fare!) blir det fremført appeller fra flere landsdeler og organisasjoner. Underskrifter og opprop skal overrekkes til politikerne.

Foran scenen står en representant fra hver av de medvirkende lokale aksjonene, med plakater som viser hvor de kommer fra.

Mer detaljert informasjon om programmet blir lagt ut før helgen.


TIL DERE SOM DELTAR I DEMONSTRASJONEN

Husk å ta med lommelykt - vårt alternativ til fakler!

Det er meldt mildere temperatur mandag, men kle dere likevel godt!

Hovedparolene - om at politikerne må ta tilbake makten over sykehussektoren og stanse alle strukturendringer inntil Nasjonal Helseplan er vedtatt - er felles. Men lokale aksjoner tar selvfølgelig med sine egne paroler og krav!

Stortinget ber om at vi holder oss unna gressfeltene på Eidsvolls plass, da tekniske installasjoner i jorden her har lett for å bli skadet. Vi lar også trær og stolper være i fred. Salgsvirksomhet er heller ikke tillatt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar