onsdag 29. desember 2010

Oppdragsdokumenter


Oppdragsdokumenter for 2011 er sendt ut fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene.

REGJERINGEN.NO Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene har to formål:

• Det blir stilt styringskrav til de regionale helseforetakene
• Midlene i Stortingets budsjettvedtak blir formelt stilt til deres disposisjon

Oppdragsdokumentene sendes normalt ut en gang i året.

Oppdragsdokumenter 2011
- Oppdragsdokument 2011 Helse Nord RHF
- Oppdragsdokument 2011 Helse Midt-Norge RHF
- Oppdragsdokument 2011 Helse Vest RHF
- Oppdragsdokument 2011 Helse Sør-Øst RHF

Oppdrags-, bestillings- og styringsdokumenter tilbake til 2002 ligger også ute på regjeringens nettside.

• Klikk her eller på overskriften for å se oppdragsdokumentene på regjeringens nettside.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar