lørdag 4. desember 2010

Aksjon for å bevare og utvide Drammen sykehus - sier nei til Gullaug


OPPROP: Innbyggerne og sykehuspersonalet i Nedre Buskerud trenger arealutvidelse og fornyelse av sitt sykehus. Av hensyn til utgiftene og trafikkmiljøet er det best at Sentralsykehuset i Buskerud utbygges med utgangspunkt i de planene Drammen kommune i 2005 la fram for Sentralsykehusets nåværende område.

Alternativet Gullaug øst for Drammen går vi imot. Skal det bygges nytt sykehus på et helt nytt sted, må det bygges vest for Drammen, der flertallet av innbyggerne i Nedre Buskerud bor.

Intiativtakere:
Ove Bengt Berg, tidl bystyremedlem
Inga Dahlby, tidl bystyremedlem
Knut Gjerde, varaordfører Nedre Eiker, vararepr til Stortinget
Tom Helgesen, tidl bystyrerepresentant

• Les oppropet på aksjonens sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar