fredag 17. desember 2010

Fornøyd med at sykehusreformen skal under lupen


FAGBLADET (16.12.2010) Statsminister Jens Stoltenberg utelukker ikke at de regionale helseforetakene kan forsvinne når sykehusreformen skal evalueres. Det er Fagforbundets nestleder Mette Nord godt fornøyd med.

– Vi har hele tiden ment at sykehusreformen og foretaksmodellen som ble innført i 2001 ikke styrket helsetilbudet, men i stedet økte byråkratiseringen i helsesektoren. Derfor er vi svært positive til at statsministeren nå åpner for å se på andre måter å organisere helsevesenet på, sier Mette Nord til Fagbladet.

Åpne for å diskutere
Det var i gårsdagens spørretime i Stortinget at Jens Stoltenberg åpnet for å vurdere framtiden til de regionale helseforetakene:

– Vi er åpne for å diskutere og evaluere hvordan helsereformen skal innrettes. Men jeg er veldig trygg på at staten fortsatt skal være eier, og at vi fortsatt trenger foretak innenfor sykehussektoren. Hvordan vi skal organisere det og hvordan vi skal fordele ansvaret, er jeg gjerne åpen for å diskutere, sa Stoltenberg.

Misnøyen med sykehusforetakene er i ferd med å bre seg innad i Arbeiderpartiet. I forrige uke vedtok Buskerud Ap å sende et forslag til neste års landsmøte om å avvikle de regionale helseforetakene. Flere fylker mener det samme. De ønsker å styrke de lokale helseforetakene og gi dem en direkte linje til Helsedirektoratet.

Også andre partier er kritiske til dagens modell. Hvis den rødgrønne regjeringen skulle ønske å fjerne de regionale helseforetakene, vil dette ha bred politisk støtte.

Må bruke tid
Forslaget om å evaluere helsereformen ligger i nasjonal helseplan, som nå er sendt ut på høring.

Overfor Aftenposten ønsker ikke Stoltenberg å spekulere i utfallet av en evaluering:

– Vi har ikke lagt opp til endringer i denne perioden. Dette er så alvorlige ting at vi må bruke tid til å gå gjennom det, sier han.

Politisk ansvar
Mette Nord er opptatt av at en framtidig organisering av helsevesenet har en klar politisk styring.

– Det er viktig at våre demokratisk valgte politikere har både styringen og det direkte ansvaret for utformingen av et så viktig velferdstilbud som det offentlige helsevesenet representerer, sier hun.

• Les saken i Fagbladet ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar