lørdag 4. desember 2010

Fødetilbudet: Politikerne avgjør


FREMOVER – Er det politisk vilje til å opprettholde fødetilbud, så blir det fødetilbud – både i Narvik og Harstad.

Det mener stortingsrepresentant Geir-Ketil Hansen (SV).

Mandag tar han imot en delegasjon fra Narvik som deltar i demonstrasjonen i regi av lokalsykehusaksjonen.

– Stortinget avgjør
Han bekrefter det helse- og sosialministeren har uttalte i sitt svar til Torgeir Trældal (FrP); at geografi skal spille med når den framtidige fødselsomsorgen avgjøres.

– Men det skal skje i Stortinget, understreker Geir-Ketil Hansen og sier at visstnok er fødselsomsorgen spørsmål om fag, men det handler for det meste om politikk slik han vurderer det.

– Det er personalpolitikk når det gjelder antallet som må være tilsatt ved en avdeling for å få vaktsystem til å gå rundt.

– Det er også politikk hvorvidt det skal være fast ansatte eller vikarer, påpeker han og minner om at vikariater ved sykehus er ikke uvanlig.

Normalt med vikarer
– Det framstilles som at små sykehus «må nøye» seg med vikarer. Men vikarer er helt normalt ved alle typer sykehus, både store og små og i mange forskjellige stillinger.

– En annen sak er at det kan ha betydning om det er stadig nye og ukjente vikarer, eller om vi snakker om vikarer som kommer igjen og igjen og som er godt kjent av og i organisasjonen, sier han.

Når Helsedirektoratet har foreslått at det skal være minimum fire fast ansatte ved alle fødeavdelingene, peker det samme direktoratet at det kan bli for få fødsler for hver enkelt gynekolog til å opprettholde det faglige nivået, og at det teller mot å opprettholde de små fødeavdelingene.

– Faste vikarer fra store sykehus med mange fødsler til mindre avdelinger – som blant annet er tilfelle i Narvik – er en måte å møte den utfordringen, bekrefter Geir-Ketil Hansen.

Derfor konkluderer han med at dersom det er politisk vilje, så er det også mulig å beholde de fødeavdelingene som må til for å gi befolkningen i det langstrakte Norge et fortsatt godt tilbud.

• Les saken i Fremover ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar