onsdag 8. desember 2010

Nå spretter de sjampanjen i Kristiansund


NRK MØRE OG ROMSDAL Helseministeren har utsatt byggingen av sykehus i Molde til 2018. Samtidig fredes føde- og akuttilbudet i Kristiansund. Dette oppfattes som seier i Kristiansund. Der spretter de nå sjampanjen.

Planen var lagt. Sykehustilbudet i Kristiansund skulle bygges ned. Og i nabobyen Molde skulle det bli byggestart for nytt sykehus i 2012. Mye av tilbudet i Kristiansund skulle flyttes til Molde.

Helseministeren sa stopp
Mot alle odds sa Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen nei til en slik utvikling. Dette på tross av at hovedlinjene i planene har passert styrene både i Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Midt-Norge.

Byggingen utsatt til 2018
I et brev til Helse Midt-Norge utsetter Helseminister Anne-grethe Strøm-Erichsen byggestarten i Molde til 2018. Dette skjer mellom annet etter en analyse av bærekraften i den økonomiske situasjonen til Helse Midt-Norge.

Samtidig vil Helseministeren at det skal brukes ressurser til å vedlikeholde det gamle sykehuset på Lundavang i Molde. Dette gamle, slitte sykehuset skal brukes i påvente av nytt sykehus i Molde.

Helse Møre og Romsdal
Møre og Romsdal er nå delt i to helseforetak. Det er ett foretak for Sunnmøre og ett for Nordmøre og Romsdal. Parallelt med arbeidet som pågår med nytt sykehus, ber Helseministeren Helse Midt-Norge om å vurdere å organisere sykehusene i Møre og Romsdal i et felles helseforetak.

Slik skal alle de ulike sykehusene i fylket sees i en sammenheng.

Utsetter nedlegging av akutt- og fødetilbud
Det foreligger nå en klar innstilling om å flytte akutt og fødetilbudet fra Kristiansund til et nytt sykehus i Molde. Denne innstillingen setter nå Helseministeren til side. Helseministeren skriver at det er naturlig å avvente vurderingen av omorganiseringsspørsmålet før det blir tatt stilling til større endringer i akutt- og fødetilbudet.

Lettelse i Kristiansund
Mens sjampanjen ble sprettet på ordfører-kontoret, spredde det seg også en lettelse på sykehuset i Kristiansund. Men der var brevet så nytt, at de ansatte ikke helt visste hva de skulle tro ved |16-tiden. Men en utsettelse i Molde tas nå som et tegn på at tilbudet i Kristiansund kan komme til å overleve.

– Vi er lettet. Kanskje noen endelig har kommet til fornuft. Nå føles det som vi har fått gjennomslag for vårt syn, og at noen har tatt tak i dette, sier Britt Andrésen som jobber ved sykehuset.

– Situasjonen for sykehuset i Kristiansund er mye trygger nå som byggingen i Molde er utsatt. Vi er glad for at det er gjort et skikkelig politisk initiativ, sier Ivar Blix ved sykehuset i Kristiansund.

• Les saken på NRK Møre og Romsdals sider ved å klikke her eller på overskriften

• Klikk her og les også saken "Helseministeren utsetter byggingen av Molde sykehus til 2018" på NRK Møre og Romsdals sider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar