onsdag 15. desember 2010

Ukeavisen Ledelse: Rødgrønt sykehuskaos


UKEAVISEN LEDELSE Sps febrilske kamp for lokalsykehusene gjør det umulig for Anne-Grete Strøm-Erichsen å styre sykehusene etter foretaksmodellen. Ap blir stående som forsvarer for en styring alle ser ikke holder mål, skriver redaktør Magne Lerø.

Professor og Ap-sympatisør Frank Aarebrot sier til Dagbladet i dag at det er for seint å redde Ap. Han tror partiet går på et dundrende nederlag ved kommuneutvalget neste år på grunn av all uroen rundt lokalsykehusene. I forrige uke red regjeringen stormen av i Kristiansund ved å love at planene om å flytte fødeavdelingen og akuttkirurgien til Molde, legges på is.

Denne uken har helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen blitt regelrett mobbet i Molde fordi hun ikke kan love penger til å bygge nytt sykehus. De må reparere og klare deg med det gamle sykehuset i 8–10 år til. Hele byen roper «løftebrudd» mot Strøm-Erichsen. På Dagsrevyen i går sto KrF-leder Dagfinn Høybråten fram og sa det samme.

Strøm- Erichsen ble pepet ut og fikk høre at hun både var feig, en løgner og løftebryter. Når det på rådhuset hang et gedigent banner med teksten «Ap voldtar demokratiet», viser det at situasjonen er kommet ut av kontroll.

10 steder
Det er 10 steder i landet hvor lokalsykehuset står i fare for å miste akuttkirurgien eller fødetilbudet. Dagsavisen skriver i dag at flere tillitsvalgte planlegger å melde seg ut av Ap og at det planlegges å starte nye lokal partier flere steder i landet. Det er misnøye med regjeringens sykehuspolitikk som er grunnen.

Vårt Land skriver i dag at alle ansatte ved Oslo Hospital er sagt opp etter at de tapte anbudet om å ta hånd om en del av de tyngste psykiatriske pasientene. Det sås tvil om Helse Sør Øst har et forsvarlig tilbud å gi hele gruppen. Pårørende protesterer mot at syke mennesker skal flyttes rundt på.

Oslo hospital
Oslo Hospital er en av de frivillige omsorgsinstitusjonene som de rødgrønne på Stortinget nylig har sagt skal sikres eksistensberettigelse. I praksis er det motsatte som skjer. Det skjer en rasering institusjoner som er drevet at frivillige organisasjoner eller ideelle stiftelser.

Det er verdt å merke seg at også når det gjelder Oslo Hospital, rykker Sps Kjersti Toppe ut mot regjeringen. Hun ber statsråden gripe og sikre videre drift av Oslo Hospital. Det kommer ikke til å skje. En statsråd kan ikke gripe inn og nulle ut en anbudsprosess. Det er systemet som er slik. Det offentlige har hogget av seg armer og bein. Systemet er nå slik at alle tjenester og drift skal legges ut på anbud. Det forutsettes de som legger inn anbud tilfredsstiller kravspesifikasjonen. Da er det den som har lavest pris som får tilslaget for en periode.

«Dere fikk ikke anbudet denne gang, men dere er hjertelig velkommen til å legge inn anbud ved en seinere anledning.» Omtrent slik er det Helse Sør Øst svarer, dannet og korrekt. Men Oslo Hospital har ikke penger til å holde folk gående uten avtale med det offentlige. Derfor er alle ansatte nå sagt opp. Oslo Hospital ble etablert i 1290. «Det overlevde svartedauden, men ikke de rødgrønne,» kommenterer Dagfinn Høybråten.

Sp krever stans i alle endringer i lokalsykehusene inntil Stortinget har fått drøftet en nasjonal helseplan. Men det har aldri vært meningen at Stortinget skal vedta om det skal være et fødetilbud i Nordfjordeid og Lærdal eller ikke. Det skal helseforetakene vedta. Slik er systemet, men en statsråd kan selvsagt gripe inn i helseforetakenes ansvarsområde. Det må imidlertid være unntaket fra regelen. Nå er det i ferd med å bli regelen hvis statsråden skal gripe inn alle steder der det er snakk om å endre tjenestetilbudet.

Intern opposisjon
Jens Stoltenberg vil ikke gi slipp på modellen med helseforetak som kun kan fungere dersom politikerne holder fingrene fra fatet. Han presses nå fra SV og Sp som i årevis har ønsket å skrote avtalen. Nå vokser også opposisjonen i eget parti.

– Livsviktige vedtak blir overlatt til ansiktsløse byråkrater, Frank Aarebrot. Denne oppfatningen brer seg nå innad i Ap.

Det er lite som tyder på at Sp vil gi opp kampen mot lokalsykehusene. Når de rødgrønne er så uenige som de er både innad og utad, blir det vanskelig å styre etter foretaksmodellen. Stoltenberg vil bli stående som forsvarer at et system som alle ser ikke fungerer tilfredsstillende. Under regjeringen Bondevik fungerte fortaksmodellen bra og langt bedre enn da fylkeskommunene drev sykehusene. De rødgrønne klarer ikke styre etter modellen. De kommer på defensiven og blir stående som halvveise forsvarere for vedtak helseforetakene fatter.

Spør man helseforetakene, vil de si at de rødgrønne surrer. Ingen vil si det offentlig, selvsagt. Men alle ser jo at det ikke er god nok plan og styring som preger det Anne-Grete Strøm-Erichsen fortar seg. Og jobben hennes blir nesten umulig når Sp kjører sin egen linje uansett.

• Les Magne Lerøs kommentar - og påfølgende debatt - i Ukeavisen Ledelse ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar