onsdag 8. desember 2010

– Vi er engasjerte, frustrerte og sinte


FAGBLADET Forkjemperne for lokalsykehusene rundt om i landet ga både regjeringen og stortingspolitikerne i går kveld en kraftig påminnelse om hva et lokalsykehus betyr for folk.

De kom i busser, med tog og med fly. Og de fylte opp hele Eidsvolls plass med plakater og bannere. Folkebevegelsen for lokalsykehusene gjorde seg sterkt bemerket foran Stortinget i går kveld, med kraftfulle appeller og til sammen nesten 32.000 underskrifter fra en engasjert lokalbefolkning på steder der akuttfunksjoner og fødetilbud står i fare for å bli lagt ned.

Gir oss ikke
Budskapet til både stortingspolitikere og regjeringen var krystallklar: Ta tilbake styringen over sykehusene. Sørg for at alle planer og vedtak om å legge ned akuttfunksjoner og fødetilbud på lokalsykehus stoppes inntil Nasjonal helseplan er ferdig.

– Helseforetakene har fått herje med lokalbefolkningen lenge, uten at politikere og regjeringen griper inn. Nå er det nok, sa folkebevegelsens regionkontakt i Nord-Norge, Gunnvald Lindset. – Vi er engasjerte. Vi er frustrerte. Vi er sinte.

– Og, la han til, – vi gir oss aldri!

Skal ikke legges ned
Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen tok imot underskriftene og takket for engasjementet som hun syntes var imponerende.

Hun minnet om at helse-Norge ikke får mindre penger å rutte med, men mer. Samhandlingsreformen med et tettere samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten skal sørge for et bedre tilbud også utenfor sentrale strøk.

– Vi trenger lokalsykehusene, og det er ikke snakk om å legge dem ned, sa hun. Men da ble folkemengden foran henne så høyrøstet at hun nærmest ble avbrutt. De mener det er nettopp det foretaksstyrene over hele landet nå sitter og gjør, uten at helsemyndighetene griper inn.

– Jeg hører foretaksstyrene og helsepolitikere si at tilbudene våre ikke skal legges ned, men at vi må tåle endringer, sa lokal Ap-politiker og varaordfører i Årdal, Marie-Helene Hollevik Brandsdal.

– Men når akuttfunksjonene og fødeavdelingen forsvinner, så er det ikke lenger noe fullverdig lokalsykehus vi har i Lærdal. Og da er det lagt ned og erstattet med noe annet som gir oss mindre trygghet, sa hun.

Jeg anklager
Lederen av Fagforbundet Aker, Are Saastad, brukte den franske forfatteren Emile Zolas berømte retorikk fra Dreyfus-saken i sin appell:

– Jeg anklager, sa Saastad, og tok for seg sykehusdirektører, foretaksstyrer, regjering, og stortingspolitikere fra både posisjonen og opposisjonen.

Spesielt var han opptatt av at politikerne frivillig ga fra seg styringen over helsetilbudene gjennom sykehusreformen i 2001.

– Det er mulig de ikke visste hva de gjorde den gangen. Men nå burde de vite hva reformen førte til, og sørge for å ta styringene tilbake i stedet for å la helseforetakene sitte i sine styrerom og bryte ned folkets, pasientenes og de ansattes fellesskapsarv, nemlig verdens beste helsevesen, sa Are Saastad.

Ta ansvaret tilbake
I sin sluttappell til stortingspolitikere i helsekomiteen understreket folkebevegelsens koordinator Bente Øien Hauge at alle planer og vedtak om å legge ned akuttfunksjoner og fødetilbud må fryses nå.

– Vi har ikke tid til å vente. Mens Nasjonal Helseplan er ute på høring gjennomfører foretaksstyrer en politikk som handler om å sentralisere tilbudene til befolkningen. Vi har ingen tillit til at de legger ned funksjoner lokalt og forsøker å innbille oss at det skal gi oss et bedre helsetilbud.

– De lever i en parallell virkelighet som vi ikke kjenner oss igjen i. Dere må ta styringen tilbake og ta ansvar for det som skjer i helsepolitikken, sa hun til stortingspolitikerne.

• Les saken i Fagbladet ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar