fredag 17. desember 2010

Helse Nord: Jobber målrettet med rekruttering av gynekologer


Det er mange måter å møte rekrutteringsproblemer på. Noen foreslår å legge ned avdelinger, andre jobber mer målrettet med å løse problemene. Helse Nord ser ut til å tilhøre sistnevnte gruppe:


Helse Nord Nytt nr. 11-2010: Ny utdanning av gynekologer

Helse Nord har de siste 10-15 årene hatt stor suksess med sine regionale utdanningsprogrammer. Fra 2011 opprettes en ny utdanning for spesialister i fødsels- og kvinnesykdommer.


Utdanningsprogrammenes suksessfaktorer bygger på ideen om å skape et større fagmiljø for rekrutteringssvake spesialiteter både for spesialister og leger i spesialisering (LIS), gjennom samlinger, faglig utvikling og de sosiale nettverk rundt programmene. Nettverket er limet i programmene og er det som skal knytte legene til landsdelen også etter endt spesialisering. Det skal være attraktivt å være i nord!

Starter våren 2011
Arbeidet med å etablere styringsgruppe og regionalt utdanningsutvalg for gynekologiprogrammet er allerede i gang. I første halvdel av 2011 vil vi starte opp selve utdanningen.

Innholdet i programmet bestemmes av styringsgruppa og utdanningsutvalget, både i tråd med spesialitetskravene og de utfordringer som gynekologer i landsdelen har. Utdanningsprogrammet skal både være et supplement til og ivareta de obligatoriske elementene i spesialitetskravene.

Nettverket er fra Helse Nords andre utdanningsprogrammer framholdt som noe av det viktigste elementet i programmet for både rekruttering og stabilisering av ferdige spesialister. Fra første dag knyttes alle overleger og LIS i gynekologi i Helse Nord opp mot utdanningsprogrammet.

Grunnelementer
Helse Nord har i dag flere utdanningsprogrammer. Utdanningsprogrammene har litt ulik oppbygging, alt etter spesialitetens krav, men grunnelementene for alle er:

• 3-4 faglige samlinger (à 2 dager) pr. år for LIS og overleger
• telematikkundervisning for LIS
• deltakelse på internasjonale kongresser for LIS og overleger
• eget nettverk for overlegene
• tilrettelegging for hele utdanningsløpet

Mer informasjon
Utdanningen i gynekologi skal koordineres av utdanningskoordinater i Helse Nord RHF.
Er du interessert i å delta eller gjøre en innsats i programmet, ta kontakt med utdanningskoordinator Brite Jacobsen, tlf. 75 51 29 77 eller e-post: brite.jacobsen@helse-nord.no.

• Les saken på Helse Nords sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar