fredag 3. desember 2010

Fødeplaner: Helseministeren vil bestemme selv


NATIONEN Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen planlegger ikke å la Stortinget stemme over fødeplanene som vil legge ned flere fødeavdelinger.

I høst har helseforetakene, som driver norske sykehus, utarbeidet regionale fødeplaner. De beskriver omlegginger, nedlegginger og satsinger foretakene mener er nødvendige for å sikre et godt tilbud i framtida. I disse planene ligger det blant annet forslag om å legge ned fødeavdelinger og heller bile pasienter til andre sykehus.

Forslagene har vakt stor motstand dypt inn i regjeringspartiene. Sp og SV har insistert, og insisterer fortsatt, på at slike nedleggelser ikke bare er så samfunnsmessig betydningsfulle at de må behandles av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), men også så viktige at Stortinget selv må uttale seg.

- Uaktuelt
En frittstående stortingsbehandling er uaktuelt, ifølge statssekretær Robin Martin Kåss (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.
- Stortinget har allerede behandlet fødselsomsorgen i sin fulle bredde. Det som skjer nå, er et resultat av et vedtak i Stortinget. Det vedtaket var at de regionale foretakene skal utarbeide disse planene, sier Kåss.

Fødeplanene befinner seg nå på helseministerens bord. Heller ikke det var noe Stortinget ba om, ifølge Kåss.
- Statsråden har ønsket å få planene inn til seg. Det sto ikke eksplisitt i stortingsvedtaket, men hun har ønsket å se på dem. Etter at planene er godkjent, vil de bli tatt inn i grunnlaget til nasjonal helse- og omsorgsplan, som skal behandles av Stortinget til våren.

Ikke fødetilbud overalt
Kåss understreker at det allerede finnes flere sykehus i Norge som ikke har fødetilbud. Han mener derfor det blir vanskelig å komme med en lokalsykehusdefinisjon som omfatter alle dagens sykehus. Det er heller ikke meningen at alle sykehus skal ha fødetilbud, verken nå eller i framtida, ifølge Kåss.

- Det regjeringen har lagt opp til, er at fødeplanene behandles i tråd med det Stortinget sa forrige gang. Statsråden vurderer planene opp mot de politiske føringene som er gitt fra Stortinget da de behandlet svangerskapsomsorgen i fjor, de innspill vi får fra helsetilsyn og helsedirektorat på faglighet, og ut fra regjeringens målsetting om at det skal være like god kvalitet på små og store sykehus, og nærhet til fødetilbud. Men det skal selvfølgelig ikke være et fødetilbud ved alle sykehus.

- Ministeren må inkludere
Senterpartiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe mener Strøm-Erichsen må ta både regjeringen og de rødgrønne på Stortinget med på råd før hun godkjenner de regionale fødeplanene.

- Her må ministeren inkludere resten av regjeringen og Stortinget. Det er så viktig å få slike endringer politisk forankret.
Kåss vil ikke kommentere om det er aktuelt for helseministeren å ta regjeringen med på råd.

Les også: Mandag møter Anne-Grete Strøm-Erichsen lokalsykehusdemonstranter fra hele landet i Oslo

- Det er departementet som er ansvarlig for planene. Vi kommenterer aldri på hvilke saker som ligger i eller vil bli tatt inn i regjeringen.

Hvis helseministeren godkjenner planene, mener Toppe fortsatt en nedleggelse vil gå til Stortinget.

- Jeg kan ikke forstå det på noen som helst annen måte. Hvis fødetilbudet i Nordfjord skal legges ned, må Ap stemme for det i Stortinget.

Usikker tidsfrist
Høringsfristen for nasjonal helse- og omsorgsplan går ut 18. januar. Godkjenningen av fødeplanene til helseforetakene er ikke koblet til denne fristen. Kåss vil ikke si noe om når godkjenningen eventuelt kommer.

- Siste plan ble vedtatt onsdag, og det er litt tidlig å si hvor lang tid det vil ta. Vi ønsker ikke å bruke lengre tid enn nødvendig i saken, men er en sak som engasjerer, og departementets fagfolk må få tid til å gå gjennom planene.

- Vil Stortinget på noen måte ha muligheten til å stemme over foreslåtte nedleggingsforslag?
- Det er en stortingsmelding, og vi legger ikke opp til en votering over fødeplanene i Stortinget. Men representantene står fritt til å fremme forslag.

• Les saken i Nationen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar