fredag 10. desember 2010

Rapport gir Ahus strykkarakter


NRK ØSTLANDSSENDINGEN Ahus var for dårlig forberedt da sykehuset fikk ansvar for innbyggerne i bydelene Stovner og Grorud i 2004, viser en ny rapport.

Den store gruppen pasienter med ikke-vestlig bakgrunn ga utfordringer som sykehuset ikke var forberedt på, viser en ny rapport utarbeidet av SINTEF.

– Språk og oppfatningen av hva sykdom er, og hvordan den skal behandles har vært en utfordring man ikke var forberedt på, sier Tarald Rohde seniorrådgiver i SINTEF.


Les også: Krever forsikringer om Ahus
Les også: Frykter for pasientsikkerheten

Pasientene ikke med
Bydelsoverlegene i Grorud og Stovner var kritiske til hvordan deler av befolkningen ble tatt i mot på Ahus. Og kritikken førte til at bystyret ba om en rapport.

Maren Rismyr, medlem i Grorud bydelsutvalg for Rødt, synes det var positivt at samarbeidet mellom Ahus og bydelen ganske raskt ble bedre.

– Det viktigste er at det virker som det er en dialog, og at problemet blir tatt fatt i. Men det er likevel uheldig at pasientene ikke har fått uttalt seg i rapporten.

Det var bevilget 500 000 kroner til rapporten, og det var ikke nok til å intervjue pasienten, forklarte Rohde fra Sintef.

– Det var ikke ressurser til dette, og tiden var knapp da vi fikk dette oppdraget, forteller han.

– En mangelfull rapport
Rapporten ble lagt fram på sykehuset på Lørenskog fredag.
Etter framlegget dreide spørsmålene raskt inn på den forestående overføringen.

3. januar skal befolkningen i Follo og Alna bydel overføres til Ahus. Bystyremedlem i Oslo Erling Folkvord fra Rødt, synes rapporten er så mangelfull at overføringen må stanses.

– Rapporten gir ikke de svarene hverken bystyret eller helse- og omsorgskomiteen ba om. Jeg mener vi ikke kan gjennomføre overføringen av pasienter fra Alna og Follo, før vi har oppsummert hvilke erfaringer de nåværende pasientene har gjort seg, sier Folkvord til NRK.

Administrerende direktør ved Ahus Hulda Gunnlaugsdottir, sier de har lært av erfaringene fra 2004 og at sykehuset er forberedt til å ta over ansvaret for befolkningen i Follo og Alna.

– Vi er godt forberedt til å ta ansvar for en ny pasientgruppe, og vi vil styrke de tjenestene vi allerede tilbyr.

• Les saken på NRK Østlandssendingens sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar