torsdag 9. desember 2010

Massivt oppmøte på sykehusaksjon


HELGELAND ARBEIDERBLAD - Dette overgikk alle forventninger, sier Gunnvald Lindset, regionkontakt for Folkebevelgelsen for lokalsykehusene.

- Det var et hav av folk med paroler og fagforeningsbannere foran Stortinget, sier Gunnvald Lindset fra Mosjøen.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene arrangerte demonstrasjonen som begynte klokka fire.

- Det ble en braksuksess. Dette overgikk alle våre forventninger. Jeg tok et overblikk oppe fra Stortinget og anslår at det var ca 1.000 mennesker foran Stortinge, sier Lindset.

Trusselen om å legge ned fødestuene i Mosjøen og Brønnøysund var ett av temaene under demonstrasjonen.

Politisk press
Helse-og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen overvar demonstasjonen og fikk overrakt underskriftslister både fra Nordmøre, Nordfjord og Nord-Norge, med krav om å bevare fullverdige lokalsykehus med akuttberedskap og fødetilbud.

- Hun var oppe og sa noen ord men ble nesten buet ut etterpå. Folk er lei av det generelle preiket, sier Lindset.

Hovedkravet fra folkebevegelsen er at alle prosesser om å legge ned tilbud ved lokalsykehusene, eksempelvis føde- og akuttilbud, blir stoppet. Det samme gjelder den bebudede nedleggingen av lokalsykehusene i Lærdal og Nordfjord.

- Den nasjonale helseplanen er ute til høring nå. Alle prosesser om kutt i lokalsykehusene må stoppe opp. Saken må avgjøres i Stortinget, sier Lindset.

Han mener presset mot regjeringen nå er så stor at folkebevegelsen vil vinne fram.

- Vi ble invitert til et møte med deler av stortingsgruppa til SV. Der fikk vi bekreftet at det er hard tautrekking i regjeringen. SV og Sp er enige med oss i at prosessene må stoppe opp. Jeg tror det blir umulig for Stoltenberg og Ap-toppene å overse den store motstanden.

• Les saken i Helgeland Arbeiderblad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar