fredag 10. desember 2010

Ap-strid om sykehus


DAGSAVISEN Det blir kamp om helseforetaksmodellen på Arbeiderpartiets landsmøte til våren. Buskerud Ap vil legge ned helseforetakene, og har stor tro på å vinne fram.

Et enstemmig styre i Buskerud Arbeiderparti har vedtatt et forslag om å avvikle de regionale helseforetakene, og heller overføre oppgavene til departementet og de lokale helseforetakene. Forslaget skal fremmes på Arbeiderpartiets landsmøte i 2011, og fylkesleder Bjørn Tore Ødegården har tro på flertall.
– En rekke fylkeslag debatterer dette nå, og ifølge signalene fra landsstyret tror jeg det blir flertall for å avvikle foretaksmo- dellen. Dette blir uansett en viktig sak på landsmøtet, sier Ødegården.

ØNSKER HELSEVESENKOMMISJON
Etter det Dagsavisen forstår har mange i Aps stortingsgruppe sett seg lei på at mye av sykehuspolitikken ligger utenfor politisk kontroll, og at sykehusene styres som bedrifter. Oslo Ap foreslår nå en egen helsevesenkommisjon, som skal se på sykehusenes styringsmodell, finansiering og økonomimodell. I det ligger en implisitt kritikk av foretaksmodellen. Bakgrunnen er den lange kampen mot nedleggelse av Aker sykehus.

Også i Nordland er det opprør mot foretaksmodellen. I går fattet fylkestinget i Nordland et vedtak med overskriften "Kutt helseforetaksmodellen – bevar lokalsykehusene». Forslaget ble fremmet av Senterpartiet, og alle partier unntatt Ap stilte seg bak.

Men i fylkesstyret i Buskerud sitter kjente Ap-skikkelser som Martin Kolberg, Torgeir Micaelsen og Lise Kristoffersen. I vedtaket heter det at «de regionale helseforetakene framstår som et byråkratiserende mellomledd i helsepolitikken», og at «systemet gir rom for at helsebyråkratiet kan overstyre og trenere politiske beslutninger».

SV OG SP VIL HA OMKAMP
Aps regjeringspartnere SV og Sp er, og har alltid vært, sterkt imot foretaksmodellen. De ønsker omkamp når Nasjonal helseplan skal behandles til våren, omtrent samtidig med at Ap avholder sitt landsmøte. Også Høyre og Frp har snudd i sitt syn på foretaksmodellen, som det nå bare er Ap som forsvarer.

Sps helsepolitiker Kjersti Toppe er ikke overrasket over at det også i Ap kommer krav om å gjerne modellen.
– Sykeshussektoren får 100 milliarder på statsbudsjettet, like mye som skolesektoren, men er styrt på en måte som folk mangler tillit til. Det må man gjøre noe med. Hvis ikke kan folk også miste tilliten til helsetjenesten, og den har vi ikke råd til å miste. Uansett hva vi har sagt, må vi kunne stoppe og tenke oss om, mener Toppe.

Men Soria Moria-erkløringen sier at modellen skal videreføres?
– Ja, og det er utenkelig med avvikling i denne perioden. Det har vi gitt oss på. Men større politisk styring er mulig å få til også innen foretaksmodellen, mener hun.

Også SV øyner håp for omkamp når nasjonal helseplan skal behandles.
– Forslaget til nasjonal helseplan åpner for å sette modellen på dagsorden. jeg håper de rødgrønne partiene i fellesskap kan bli enige om en ny modell som vi kan stå sammen om i neste valg, sier Geir Ketil Hansen (SV).

Toppe legger til at foretaksmodellen ikke har hatt noen heldig effekt for lokalsykehusene. Hun mener lokal styring var bedre. Det mente også mange av demonstrantene som samlet seg utenfor Stortinget på mandag.

Helseministeren heller derimot kaldt vann i årene på både demonstranter og regjeringskamerater.
– Foretaksmodellen er vi veldig klare på i Soria Moria. Vi skal evaluere den, og vi er alle opptatt av å gjøre forbedringer, men det er ikke et spørsmål om å gjøre om modellen, sa Strøm-Erichsen til Dagsavisen etter demonstrasjonen.

• Saken finnes i papirutgaven av Dagsavisen 10. desember. Den kan kjøpes som pdf-fil ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar