fredag 10. desember 2010

Dagsavisen: Syk sykehuspolitikk


KOMMENTAR AV ARNE STRAND I DAGSAVISEN, 11. DESEMBER 2010 Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen må få kontroll. Hvis ikke, går det ille ved valget.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsens beslutning om å frede lokalsykehuset i Kristiansund i åtte år, kan kanskje bremse en velgerflukt for Ap i en by der hun ble mottatt med voldsomme demonstrasjoner tidligere i år. Men det hjelper ikke i Molde, som må se langt etter et nytt sykehus. Helseministeren sitter tungt fast i klistret. Uansett hva hun gjør, blir det galt.

Utsettelsen bekrefter inntrykket av at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har mistet grepet om sykehuspolitikken. Ikke vet hun helt hva hun vil. Ikke vet hun hvordan hun skal få det til. Kampen om framtida for landets lokalsykehus er som et tau med en løkke som senker seg ned over regjeringens hode. Ved lokalvalget neste år kan regjeringen bli hengt.

Av alle saker som truer valgutfallet for de rødgrønne, er lokalsykehusenes skjebne den mest alvorlige. Folk i nord og i sør, i vest og i øst skjønner ikke hva regjeringen holder på med. Det mange derimot husker er løftet regjeringen ga i sin Soria Moria- erklæring. Der står det svart på hvitt, uten forbehold, at «dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Dette vil blant annet sikre nærhet til akuttfunk- sjoner og fødetilbud, selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehus. Ingen lokalsykehus skal legges ned».

Formuleringene i Soria Moria-erklæringen er bindende for helseministeren og for regjeringen. Det nytter ikke å formulere seg bort fra dem. Når lokalsykehus likevel legges ned mange steder, og fødeavdelingen ved for eksempel sykehuset i Kristiansund foreslås flyttet til Molde, er det ikke merkelig at befolkningen går i demonstrasjonstog og reiser til Oslo for å demonstrere utenfor Stortinget. Det tragikomiske er at regjeringspartiet Sp slutter seg til demonstrantene. Dermed viser regjeringen at den er dypt splittet i saken.

Sykehuspolitikk har aldri vært enkelt, men den har aldri vært så syk som nå. Hadde enda helseministere klart å forklare folk at hensikten med nedleggelser av akuttavde- linger og flytting av fødeavdelinger er å gi folk et bedre helsetilbud, kunne hun fått støtte i befolkningen. Her har hun feilet. Folk tror at det dreier seg om å spare penger. Dessuten – og det er enda skumlere for regjeringen – har helseministeren ikke lenger styring med utviklingen. Direktørene i de regionale helseforetakene gjør hva de vil.

Folk flest forstår at det ikke kan være et sykehus i hver eneste by og bygd i landet. Det innbyggerne trenger er en garanti for at man ikke blir uteglemt. Nærhet til lege er viktig i forbindelse med akutt sykdom og fødsel. Kompliserte operasjoner trenger ikke å bli utført på et lokalsykehus rundt hjørnet. Oppbygging av spesialisthelsetje- nester må nødvendigvis sentraliseres. Det gir også det beste resultatet for pasientene. Kreftbehandling kan for eksempel ikke drives like godt overalt. Radium- og Riks- hospitalet i Oslo, som nå er slått sammen, er et av de beste kreftsykehus i Europa. Kreftpasienter bør være glade hvis de kommer dit. Det har jeg personlig erfart. Jeg har vært operert der to ganger.

Sykehuspolitikken har feilet fordi regjeringen ikke har fått fram at poenget med omleggingen i sykehusstrukturen er å gi et bedre behandlingstilbud. Sykehusreformen, samhandlingsreformen og hva nå alle reformene kalles, framstår som gedigne statlige sparetiltak. Det helsepolitisk fornuftige har forsvunnet i byråkrati og økonomi. Politikerne har gitt opp å styre. Direktørene har tatt over.

Det er helt avgjørende for regjeringens oppslutning ved neste års kommunevalg at den kommer på offensiven i sykehuspolitikken. Brannslukning av den typen helseministeren har foretatt i Møre og Romsdal er som å pisse i buksa. Det slukker ilden i Kristiansund. Til gjengjeld flammer det opp mange andre steder. Når demonstrasjoner kan stanse flytting og nedleggelser i Møre og Romsdal, kan det samme skje i andre fylker. Jeg ser for meg en serie demonstrasjonstog i tida som kommer.

Ap burde lytte til regjeringskollega Sp, som foreslår at alle store sykehusomlegginger utsettes til etter at Stortinget har behandlet Nasjonal helseplan til våren. I neste omgang bør Ap ta en diskusjon om foretaksmodellen. Konklusjonen bør
bli at de regionale helseforetakene legges ned. Det kan riktignok forsinke gjennomføringen av en annen stor helsepolitisk kjepphest, samhandlingsreformen, som skal gi bedre helsetjenester i kommunene. Det er bedre å skynde seg langsomt enn å gå politisk på trynet ved kommunevalget.

• Arne Strands kommentar er i Dagsavisen lørdag 11. desember 2010. Kjøp avisen i pdf-format ved å klikke her eller på overskriften.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar