lørdag 4. desember 2010

Arendal: Sykehuset imponerte statsråden. Men venneforening vil ha tilbake lokal ledelse.


ARENDALS TIDENDE Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte i går sykehuset i Arendal (SSA). Hun var imponert over sykehusets aktivitet, og ser ikke noen grunn til at austegdene skal være redde for å miste funksjoner.

På statsrådens "sykehusturnè" langs Sørlandskysten var en time satt av til SSA og sykehuset i Kristiansand (SSK). Partikollega og arendalsordfører Torill Rolstad Larsen fikk noen få ord med ministeren på tomannshånd:
- Dere har jo et fantastisk sykehus å være stolt av, utbrøt Strøm-Erichsen nærmest overrasket.
- Ja visst har vi det! Men slik ønsker vi at det skal være også i framtiden, repliserte ordføreren.

Handlinger
- Vi snakket sammen fire timer i går, du har også et ansvar for å høre hva vi sier, sa styreleder for Sørlandet Sykehus HF (SSHF) Peder Olsen til ordføreren.
- Vi hører på dere, men vi er fremdeles ikke trygge, repliserte Rolstad Larsen, før stortingsrepresentant Freddy de Ruiter, Ap, la skarpt til:
- Fra nå av vurderer vi SSHFs styre og ledelse basert på handlingene og ikke på ord.

Balansert
En time tidligere var stemningen langt mer gemyttlig. Administrerende direktør Jan-Roger Olsen presenterte sykehuset i powerpointversjon. Han viste blant annet til at SSHF bruker mye ressurser på forskning, til et aktivt arbeid for å få ned sykefraværet, så godt som ingen korridorpasienter og økonomisk balanse i fjor, og mest sannsynlig også i år.
- SSHF er det helseforetaket som har investert mest i psykiatri i Helse Sør-Øst de siste årene, minnet han også om.
- Områdefunksjonene skal fordeles mellom SSA og SSK på en måte som framstår som balansert, fortsatte han, og refererte til det ferske styrevedtaket for oktober.
- Hva betyr det konkret? Det er utfordringen og en diskusjon som ikke bare er enkel. Her har vi også en jobb å gjøre for å opprettholde tilliten i befolkningen, sa direktøren i sin sjarmoffensiv.

Må ha to stillinger
PCI-senterets leder, Michael Uchto, fortalte om hjertesenterets historie og utvikling. En omvisning var det også tid til, her fikk helseministeren se en "direkte" operasjon på skjerm, og ikke minst informasjon om at senteret server pasienter fra tre fylker, både Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark.
- Men vi må ha flere legehjemler, vi trenger to til, og det brennkvikt, sa PCI-ildsjel og overlege Torstein Gundersen til ministernes følge. Barneavdelingen ble også ministeren geleidet gjennom, akkompagnert av direktørinformasjon om den pågående utredningen om Barnesenterets framtid. Dagkirurgisk fikk også besøk. Her fikk statsråden høre om fem operasjonsstuer i full sving, noen ganger også på kveldstid og i helgene.
- Kan dere ta i mot flere her, spurte Strøm-Erichsen, litt spøkefullt, litt alvorlig.

- Imponerende
Politiske krefter har den siste tiden tatt til orde for et eget sykehusstyre ved SSA, i det ønsket har de også fått støtte av de to tidligere sykehusdirektørene, Ottar W. Moen og Kurt Birkeland. Det hadde ikke helseministeren hørt noe om:
- Men det er heller ikke aktuelt fordi SSHF er ett sykehus totalt sett.

Hun var etter besøket imponert over arbeidet ved SSHF:
- Arendalssykehusets PCI-senter har pasienter fra tre fylker, det er veldig imponerende. Jeg er positivt overrasket.
På spørsmål om hva Strøm-Erichsen kan gjøre for å berolige austegdenes bekymring for sykehuset svarer hun slik:
- Det må alle faktisk hjelpe til med. Viktigste er det at SSA gir et godt sykehustilbud, geografisk når det mange, blant annet med tanke på helikopterbasen, det har rett og slett muligheter som ikke finnes mange andre steder. Folk i Aust-Agder har ikke noen grunn til å være bekymret for sykehuset sitt.

- Ikke tillit
De Ruiter og Rolstad Larsen var glade for å få vist suksesshistoriene fra sykehuset. Helt overbeviste om at sykehusstriden er over, er de likevel på ingen måte.
- Nå får vi se hva som kommer opp i saken om Barnesenteret, sa de Ruiter.
- Vi mener fremdeles styret har fattet vedtak som strider mot Helse Sør-Østs egne regler. Hvorfor tas nevrologi og Barnesenteret ut av strategiplanen, for eksempel? Hvorfor hørte en ikke på to eksterne faguttalelser i nevrologisaken, hvorfor måtte egentlig AMK-sentralen flyttes, spurte ordføreren. Torsdag inviterte hun Peder Olsen og Jan-Roger Olsen til sitt kontor for en orientering, blant annet om nevrologi - og AMK-vedtaket. I fire timer varte møtet. Ordføreren mener fremdeles at hun ikke har fått klare nok svar fra sykehusledelsen.
- Det er derfor vi vil se handlinger, ikke ord, kommenterte de Ruiter, før ordføreren avsluttet:
- Jeg har ikke tillit til systemet igjen før AMK-sentralen flyttes tilbake til Arendal.

I dagens papirutgave (1.12.2010) kan du også lese om Barnesenterets framtid, og hvorfor Alf-Eivind Ljøstad og SSA i Våre Hjerter ønsker seg stedlig ledelse i Arendal.

• Les saken i Arendals Tidende ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar