fredag 3. desember 2010

Kommentar: Sjuke folk og sjuke hus


KOMMENTAR AV REIDAR SKARBØ, PÅ NYTTIUKA.NO 1/12 2010 For nær sagt hver dag som går, blir vi sikrere på at regjeringa og helseforetaka er på villspor når de nå forbereder dødsstøtet for de små sjukehusa landet over. Ingen skal nemlig være i tvil om at det er det som er på trappene.

Den som husker så langt tilbake som til i våres, vil kanskje minnes at det såkalte oppdragsdokumentet som helseforetaka får fra sentralt hold som ”kompass” til å styre sine enheter etter, for første gang i ”rødgrønn tid” ikke inneholdt passusen om at ”ingen lokalsykehus skal legges ned”. Denne formuleringa sto i den berømmelige Soria Moria-erklæringa i 2005, og har hvert år gått igjen i oppdragsdokumentet til helseforetaka. Inntil i fjor. I år var denne bestillinga tatt vekk, og ingen er vel i tvil om hvordan dette tolkes i landets fire helseforetak, der budsjettstyring i forvokste, direktørtunge administrasjoner for lengst har tatt over som viktigste gjøremål framfor det å kurere folk. Ei klar melding om det fikk vi da Helse Vest proklamerte styrt avvikling av Nordfjord sjukehus, til tross for alle forsøk på kamuflerende skjønnmaling.

Nedlegging av lokalsjukehus er dårlig ammunisjon i enhver valgkamp, og om et knapt år er det som kjent kommunevalg igjen. Derfor er det all grunn til å tro at regjeringa ønsker ei runde med avklaring i god tid før valget, så vi går spennende uker og måneder i møte, mange steder i landet.

Når vi nær sagt daglig styrkes i vår oppfatning av at regjeringa tar katastrofalt feil i sin tilsynelatende kullsviertro på store sjukehus, har det bl.a. sin bakgrunn i den løpende nyhetsrapportering. Sist uke nevnte vi undersøkelsen som viste at seks av sju sjukehus-sammenslåinger her i landet fra 1992 til 2000, har gitt dårligere effektivitet og dyrere pasientbehandling, både på kort og lengre sikt. Større sjukehus er altså ikke mer effektive enn mindre. Sist uke kom også nyheten om at overlevingsprosenten etter operasjon for tjukktarmkreft er like stor på små som på store sjukehus, den undersøkelsen er tilmed gjort i vår sjukehusregion. Myten om at pasientene er tryggere på store sjukehus enn på små, blir ikke akkurat styrket.

Sjølsagt finnes der skader og sjukdomstilfeller som er så krevende at ikke alle sjukehus kan forventes å ha den dyktighet som trengs. Bare noen få sjukehus kan ha spisskompetanse over et bredt spekter. Men saken er at omtrent sju av ti innleggelser i sjukehus dreier seg om sjukdomstilfeller og skader som kan behandles fullgodt også på våre mindre sjukehus.
Når vi da også vet at behandling i små sjukehus er til dels betydelig billigere enn i store sjukehus, framstår det som det glade vanvidd å sentralisere sjukehustjenestene mer enn det som allerede er gjort.

Dertil kommer den store framtids-X, som forlengst er vedtatt innført, nemlig samhandlingsreformen. Det vil si en bedre samordning av (den kommunale) primærhelsetjenesten og (den statlige) spesialisthelsetjenesten. Reformen, som er forutsatt innført i 2012 (!), forutsetter bl.a. etablering av såkalte distriktsmedisinske sentra, som svært mange av dagens kommuner ikke er store nok til å ha. Dermed forutsettes det at slike sentra blir samarbeidsprosjekter mellom grupper av kommuner landet over. Noen som kan forklare oss logikken i å bygge ned velfungerende lokalsjukehus, samtidig som man skal bygge opp like velfungerende medisinske sentra...?

De som sitter og styrer helsevesenet, og spesielt sjukehuspolitikken her i landet, har lest seg blinde på teori, bak sine skrivebord. De glemmer at helsevesenet er til for pasientene, og ikke omvendt. Pasienter, ikke minst de det haster med, eksempelvis de som skal føde og de som blir akutt sjuke eller skadde, føler trygghet ved at det ikke så langt til nærmeste sjukehus. Derfor må spesialistene komme ut også til de små sjukehusa, i stedet for at pasientene fraktes lange veger inn til de store sjukehusa.

Så enkelt er det. Og myndighetene har midler til å sørge for at slik blir det. Her, som så ofte ellers, står det på viljen.

• Les kommentaren på www.nyttiuka.no ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar