onsdag 8. desember 2010

Sinte demonstranter kjempet for lokalsykehus


VÅRT LAND (VL.NO) Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) er imponert over engasjementet.

Demonstranter fra hele landet protesterte foran Stortinget mot nedleggelse av lokalsykehus.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fikk overrakt over 30.000 underskrifter i protest mot nedleggelser av fødetilbud og akuttberedskap ved flere lokalsykehus.

Folkebevegelsen for lokalsykehus arrangere markeringen i Oslo sentrum mandag kveld. De anslår at over tusen mennesker var til stede. Demonstrantene lot seg ikke stoppe selv om gradestokken viste under ti minusgrader.

– Ingen som kommer hit kan la være å bli imponert over engasjementet. Men en ting vil jeg ha sagt: Vi har et godt sykehustilbud her i landet. Det blir ikke mindre penger til helse, det blir mer år for år. Vi skal ivareta tilbudet til dem som trenger det og gjøre mer for folk i distriktene der de bor, sa helseministeren til mer eller mindre samstemt buing fra de fremmøtte demonstrantene.

Forstår frustrasjonen. Strøm-Erichsen sier hun forstår frustrasjonen, men understreker at regjeringen vil holde sitt løfte om ikke å legge ned sykehusene.

– Jeg skjønner at det oppleves som vanskelig å føle at man hele tiden står i kamp for å redde lokalsykehuset. Vi kommer ikke til å legge ned noen lokalsykehus, men man er nødt til å foreta noen endringer for å bedre tilbudet. Demonstrantene har gitt klar beskjed om at de ikke vil ha de endringene vi har foreslått, og det vil jeg ta med meg, sier helseministeren til NTB.

Nils Johan Ystanes i Folkebevegelsen for lokalsykehus mener at et lokalsykehus uten akuttkirurgi og fødetilbud er ikke lenger et lokalsykehus.

– Vi har en regjering som til de grader bryter med sine velgere. I Soria Moria-erklæringen står det klart at lokalsykehus ikke skal legges ned, sa Ystanes blant annet.

– Brenner i Sykehus-Norge. Demonstrantene mener politikerne må stanse alle planer om nedlegging av fødetilbud og akuttfunksjoner inntil den nye nasjonale helseplanen er vedtatt i Stortinget.

– Det brenner rundt omkring på sykehusene i hele landet. Mens Nasjonal Helseplan fortsatt er til høring jobber helseforetakene med strukturendringer som Stortinget ikke får si noe om. Vedtakene som er gjort, rører ved kjernevirksomhetene. Vi trenger sykehusene som trygghet i lokalsamfunnene, sier koordinator Bente Øien Hauge i Folkebevegelsen for lokalsykehusene til NTB.

Demonstrantene krever også at politikerne tar tilbake kontrollen over sykehusene.

– Vi har ingen tillit til de udemokratiske helseforetakene. Foretakene gjør vedtak uten grundig konsekvensutredning og uten flertall i befolkningen, sier Hauge.

Vil legge ned helseforetakene. Også KrF-leder Dagfinn Høybråten hadde møtt opp for å lytte til lokalsykehusforkjemperne i kulda utenfor Stortinget.

– Dette er et av de største folkeopprørene på lang tid, og det rører ved to ting: Det gjelder folks trygghet og folks tillit til politikerne. Vi kommer til å fremme forslag om å legge ned helseforetakene for Stortinget. De har utspilt sin rolle, sier Høybråten.

Aksjonistene kom blant annet fra Narvik, Mosjøen, Kristiansund, Kongsberg, Stord, Rjukan, Odda, Lærdal, Årdal og Harstad. I tillegg deltok den Oslo-baserte foreningen Aker sykehus' venner.

• Les saken i Vårt Land ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar