søndag 12. desember 2010

Leserinnlegg: Sykehusopprøret sprer seg!


LESERINNLEGG AV GUNNVALD LINDSET, FOLKEBEVEGELSENS REGIONSKONTAKT I NORD, 12. DESEMBER 2010

Demonstrasjonen foran Stortinget 6. desember som Folkebevegelsen for lokalsykehusene organiserte og gjennomførte, var et uttrykk for det sterke folkelige engasjementet i sykehuskampen.

Oppslutningen viste at planene om å sentralisere og legge ned akuttberedskap og fødetilbud oppleves som et overgrep mot folk i distrikts-Norge.

Hovedkravet vårt er at alle nedleggingsplaner og vedtak stoppes inntil Nasjonal Helseplan er behandlet og vedtatt av Stortinget. På spørsmål fra media sa vi at det var umulig for helseministeren å overse det krystallklare budskapet som ble framført.


På onsdag kom meldingen om at akuttilbudet og fødeavdelingen i Kristiansund er fredet i åtte år. Dette skyldes først og fremst den lokale kampen gjennom lengre tid, men demonstrasjonen 6. desember bidro nok også. Helseministeren måtte rett og slett gi noe til den viktigste Ap-kommunen i Møre og Romsdal for å unngå utmeldinger i eget parti og et katastrofevalg der neste år.

Men ved å utsette bygging av nytt sykehus i Molde til 2018, har hun hisset på seg de ansatte og innbyggerne der.
Helseministeren tar feil hvis hun tror at det stopper med dette. Opprøret mot nedlegging av lokalsykehusene i Lærdal og Nordfjordeid vokser i styrke, og kampen vil fortsette for å få stoppet alle nedleggingsplaner og vedtak over hele landet.

Det er et svært viktig signal når et enstemmig styre i Buskerud Ap har vedtatt et forslag om å avvikle de regionale helseforetakene, og heller overføre oppgavene til departementet og de lokale helseforetakene. Forslaget skal fremmes på Aps landsmøte i 2011, og fylkesleder Bjørn Tore Ødegården har tro på flertall. – En rekke fylkeslag debatterer dette nå, og ifølge signalene fra landsstyret tror jeg det blir flertall for å avvikle foretaksmodellen. Dette blir uansett en viktig sak på landsmøtet, sier Ødegården til Dagsavisen.

Den samme avisen skriver at mange i Aps stortingsgruppe har sett seg lei på at mye av sykehuspolitikken ligger utenfor politisk kontroll, og at sykehusene styres som bedrifter. Oslo Ap foreslår nå en egen kommisjon som skal se på sykehusenes styringsmodell, finansiering og økonomimodell. I det ligger en indirekte kritikk av foretaksmodellen.

Også i vårt fylke (Nordland) gjør partiene opprør mot foretaksmodellen. I forrige uke fattet fylkestinget et vedtak med overskriften ”Kutt helseforetaksmodellen – bevar lokalsykehusene”. Alle partier unntatt Ap stemte for, men det er grunn til å tro at også representanter i fylkestingsgruppa til Ap støtter vedtaket.

Helseministeren uttalte følgende til Dagsavisen etter demonstrasjonen: ”Foretaksmodellen er vi veldig klare på i Soria Moria. Vi skal evaluere den, og vi er alle opptatt av å gjøre forbedringer, men det er ikke et spørsmål om å gjøre om modellen.” Dermed ligger det an til hard politisk kamp innenfor helseministerens eget parti på landsmøtet neste år.

Forslaget til Nasjonal Helseplan er nå på høring. Folkebevegelsen for lokalsykehusene vil benytte denne muligheten til å komme med innspill til planen i en høringsuttalelse, og samtidig vil vi fortsette å arbeide for at helseforetaksmodellen blir avviklet.

Gjennom demonstrasjonen 6. desember ble den sterke folkelige motstanden mot det som skjer i sykehus-Norge synliggjort både for media, politikerne på Stortinget og regjeringa. Den viste også at organisering, folkelig engasjement og aktivt arbeid på mange plan gjør det mulig å påvirke og skape forandring.

Gunnvald Lindset,
Folkebevegelsen for lokalsykehusene regionskontakt i Nord-Norge

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar