fredag 10. desember 2010

Buskerud Ap vil ha omkamp om sykehusreformen


FAGBLADET Et enstemmig styre i Buskerud Ap forslår at partiets landsmøte neste år går inn for å avvikle de regionale helseforetakene.

I går fremmet Kristelig Folkeparti et forslag i Stortinget om å legge ned de regionale foretakene og samtidig fryse alle omstillingsprosesser i lokalsykehusene.

Mange steder i landet raser kampen om de lokale sykehusene, om oppgavefordeling mellom sykehus og om planer om å legge ned akuttfunksjoner og fødeavdelinger.

– Buskerud Arbeiderparti mener de regionale helseforetakene framstår som et byråkratiserende mellomledd i helsepolitikken. Systemet gir rom for at helsebyråkratiet kan overstyre og trenere politiske beslutninger. Derfor stiller et enstemmig styre seg bak et forslag om å avvikle de regionale helseforetakene og overføre deres oppgaver til departementet og de lokale helseforetakene, soer leder i Buskerud Ap, Bjørn Tore Ødegården til Klassekampen.

Også lederen i Møre og Romsdal Ap, Trond Seth, er åpen for å se på sykehusstrukturen:
– Vi bør ha et system der politikerne i større grad enn i dag tar beslutningene, sier han til Klassekampen.


• Les saken i Fagbladet ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar