torsdag 9. desember 2010

Kongsberg: – Politikerne må bestemme seg


LAAGENDALSPOSTEN Hvis Kongsberg fortsatt skal ha et fullverdig lokalsykehus, må politikere og hele samfunnet våkne.

Det er den krystallklare beskjeden fra Senterpartiet stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen. Han er like klar på at det ikke er helsebyråkratene, men politikerne som bestemmer.

– Nå må også de andre stortingspolitikerne fra Buskerud og hele Arbeiderpartiet bestemme seg hva de vil med Kongsberg sykehus og landets øvrige lokalsykehus, sier han.

Stormøte
– Så raskt som mulig må det arrangeres et stormøte om sykehusets fremtid der sykehusets venner og ikke minst stortingspolitikerne fra Buskerud gir klar beskjed om hva slags sykehus Kongsberg skal ha. Der må det kommer ærlige svar.
Han gleder seg til møtet og vil bruke hele sin energi til å jobbe for et fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling og akuttfunksjoner i Kongsberg.

– Hvis ikke hele lokalsamfunnet, også innbefattet næringslivet, står opp for sykehuset, vil det forvitre og snart være historie.

Men i første rekke avhenger fremtiden av hva slags sykehus Arbeiderpartiet vil ha, mener Sp-politikeren.
– Nå må vi henge bjella på katten, sier han.

Per Olaf Lundteigen sier at det var på høy tid at fylkeslegen friskmeldte fødeavdelingen. Han har selv bidratt sterkt til at dette og kommer til å jobbe hardt for en fullverdig fødeavdeling.

Ruste opp
Buskerud Arbeiderpartis nei til å gå videre med Gullaug-planene, er det beste bevis på at det er politikerne som bestemmer. Han håpet at det nå blir satsing på utvikling og opprusting av lokalsykehusene. Da er det Kongsberg som står i første rekke.

Ordfører Vidar Lande sier at det ikke bare er Per Olaf Lundteigen som jobber for Kongsberg sykehus.
– Vi er våkne og jobber hele tiden for sykehuset, selv om jeg ikke alltid roper like høyt, men det er på dagsordenen hele tiden, sier han.
– Kongsberg er i sterk vekst og derfor trenger vi et godt sykehustilbud.

– Hva skal det inneholde?
– Vi skal ha et godt og helhetlig tilbud for folk med kroniske lidelser, fødetilbud og akuttfunksjoner, sier ordføreren.

• Les saken i Laagendalsposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar