lørdag 4. desember 2010

Møte om Drammen sykehus 8. november


Møte 8. desember kl. 19
Indremisjonshuset, Rådhusgata 25 (v/Høytorget Drammen)

NEI TIL FLYTTING TIL GULLAUG -
BEVAR OG FORNY SYKEHUSET I DRAMMEN
Gullaug er tungvint, miljøskadelig og en trussel mot tilbudet i Kongsberg, Ringerike og i Bærum.

Innledning ved administrerende direktør i Vestre Viken, Nils Fr. Wisløff:
Om strategiprosessen i Vestre Viken


Wisløff vil etter innledningen ikke delta i debatten som har følgende innledere:

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet:
Gullaug vil true helsetilbudene på lokalsykehusene

John Kjekshus, Venner av Bærum sykehus:
Vi ser på Gullaug som en trussel mot tilbudet i Bærum

Per Anders Owren, leder Asker Høyre, formannskapsmedlem Asker:
Asker kommune ønsker ikke at Gullaug bygges

Varaordfører Freddy Hoffmann, Drammen Høyre:
Drammen sykehus har plass til alt som er planlagt på Gullaug

Haakon Fossen, tidl varaordfører Drammen:
Sykehus i Drammen er best!

Per Valset, Naturvernforbundet i Drammen:
Flytting til Gullaug er i strid med alle miljømål!

Ove Bengt Berg, Bevar og forny sykehuset i Drammen:
Lær av Ahus, skrinlegg Gullaug: Skap ro i Bærum, Ringerike og Kongsberg ved å bevare og fornye sykehuset i Drammen.


Etter paneldenatten vil det bli mulig å stille spørsmål til paneldeltakerne.

Arrangør:
Aksjonen Bevar og forny sykehuset i Drammen

www.bevarogforny.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar