mandag 6. desember 2010

Demonstrasjonen foran Stortinget mandag 6. des. kl. 16


PRESSEMELDING FRA FOLKEBEVEGELSEN FOR LOKALSYKEHUSENE

Vi kommer fra hele landet! Med busser, fly og tog! Fordi det brenner i Sykehus-Norge!

Mens Nasjonal Helseplan fortsatt er til høring jobber helseforetakene med strukturelle endringer som nedlegging av fødetilbud og akuttfunksjoner, funksjonsfordeling m.m.

Vi krever at dette arbeidet stoppes inntil Nasjonal Helseplan er ferdig behandlet og vedtatt av Stortinget. Politikerne må ta tilbake styringen over sykehusstrukturen!


Mandag 6. desember kl. 16–17 arrangerer Folkebevegelsen for lokalsykehusene en demonstrasjon foran Stortinget der lokale sykehusaksjoner fra hele landet deltar, og Jon Eikemo er konferansier.

Karl Seglem åpner arrangementet med å blåse i et antilopehorn fra Uganda - et horn som tradisjonelt har vært brukt til å varsle fare.

Helse-og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil bli overrakt underskriftslister både fra Nordmøre, Nordfjord og Nord-Norge, med krav om å bevare fullverdige lokalsykehus med akuttberedskap og fødetilbud.

Det blir appeller ved Gunnvald Lindset (Folkebevegelsens regionskontakt i nord), Nils-Johan Ystanes (Folkebevegelsens regionskontakt i vest), Marie-Helene Hollevik Brandsdal (varaordfører i Årdal, Sogn og Fjordane) og Are Saastad (leder Fagforbundet Aker sykehus).

Folkebevegelsens koordinator Bente Øien Hauge vil holde sluttappell og overrekke et opprop fra Folkebevegelsen for lokalsykehusene til partiene på Stortinget, representert ved Tore Hagebakken (Ap), Per Arne Olsen (Frp), Bent Høie (H), Geir-Ketil Hansen (SV), Kjersti Toppe (Sp), Laila Dåvøy (KrF) og Borghild Tenden (V).

Det er satt opp busser bl.a. fra Odda, Nordfjord, Kongsberg og Lærdal for å frakte demonstranter inn til Eidsvolls plass. Fra Kristiansund får 40 deltakere subsidierte flybilletter t/r Oslo. Det kommer også forkjempere for sykehusene i Harstad, Narvik, Mosjøen, Rjukan, Stord m.fl. I Oslo mobiliserer Aker sykehus venner til demonstrasjonen. Dette blir ikke et fakkeltog, men alle oppfordres til å medbringe lommelykter til arrangementet.

Ved spørsmål, kontakt gjerne koordinator eller en av regionskontaktene rundt om i landet:
For Nord-Norge, regionskontakt Gunnvald LIndset, Mosjøen (tlf 481 49 006, epost gunnva-l@online.no)
For Vest-Norge, regionskontakt Nils Johan Ystanes, Odda (tlf 959 07 350, epost njy3@hotmail.com)
For Sør-Norge, regionskontakt Turid Opedal, Rjukan (tlf 932 28 440, epost turid.opedal@c2i.net)
For Øst-Norge: regionskontakter Svein Sandberg, Oslo (tlf 22 22 62 76), eller Elsie Ørstavik, Ski (tlf 64 94 02 20 eller 481 41 704, epost elsorst@broadpark.no)

Koordinator Bente Øien Hauge
Telefon: 57 66 63 85 eller mobil 90 75 96 24
Epost: lokalsykehus@hotmail.com
Folkebevegelsens nyhetsblogg: www.lokalsykehus.blogspot.com

1 kommentar:

  1. Takk for demonstrasjonen i dag. Det er andre gongen eg demonstrerer framfor Stortinget, førre gongen var for lågare rederiskatt.

    Eit moment som ikkje var framme, men som eg trur ein bør tenkja på, er at den typen logikk som vert brukt for ein del sjukehusrasjonaliseringar i dag også kan brukast for vidare sjukehusrasjonaliseringar i framtida. Difor bør også folk som soknar til sjukehus som i augneblinken ser trygge ut støtta opp om sjukehusaksjonen.

    Ingvar Åberge

    SvarSlett