onsdag 8. desember 2010

Buskerud Ap vil avvikle de regionale helseforetakene


DRAMMENS TIDENDE (DT.NO) Buskerud Ap vil avvikle de regionale helseforetakene

Ap er det eneste partiet som fortsatt forsvarer organiseringen av landets sykehus.

Buskerud Ap er det første fylkeslaget som foreslår å endre den såkalte foretaksmodellen.

Modellen har lenge blitt kritisert for å være for tungvint og byråkratisk. Helse- og omsorgsdepartementet har det øverste ansvaret for sykehusene.

Under departementet ligger de regionale helseforetakene, som hvert består av flere lokale helseforetak. Hvert enkelt sykehus tilhører et lokalt helseforetak.

For mye byråkrati
Det vil Buskerud Ap endre på. På landsmøtet neste år kommer fylkeslaget til å fremme et forslag om å avvikle de regionale helseforetakene.

Det betyr at Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Vest og Helse Midt-Norge kan forsvinne.

– Buskerud Ap mender de regionale helseforetakene framstår som et byråkratiserende mellomledd i helsepolitikken, sier leder i fylkespartiet, Bjørn Tore Ødegården, i en pressemelding.

Drammen sykehus er en del av det lokale helseforetaket Vestre Viken. Over Vestre Viken ligger Helse Sør-Øst.

Overstyrer politikken
Ødegården mener samspillet mellom de lokale og regionale helseforetakene og departementet krever for mye administrative ressurser.

I tillegg gjør organiseringen at beslutningsprosessene framstår som komplekse.

– Systemet gir rom for at helsebyråkratiet kan overstyre og trenere politiske beslutninger, sier Ødegården.

Mer politisk styring
Buskerud Ap foreslår å overføre de regionale helseforetakenes oppgaver til departementet og de lokale helseforetakene.

– Forslaget om å avvikle de regionale helseforetakene fremmes som et tiltak for å gjenvinne politisk styring over spesialisthelsetjenesten og tydeliggjøre politisk ansvar i helsepolitikken, sier Ødegården.

• Les saken i Drammens Tidende ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar