onsdag 15. desember 2010

Nordland fylkesting: Kutt helseforetaksmodellen – bevar lokalsykehusene!


Uttalelse fra SP, Rødt, FrP, KrF, Høyre og SV – Nordland fylkesting desember 2010:

Kutt helseforetaksmodellen – bevar lokalsykehusene!

Tiden er moden for nedleggelse av foretaksmodellen.
Nordland senterpartis svar på Helse Nords kutt og nedleggelse av helsetilbud er avvikling av hele helsefortaksmodellen. Drift av sykehusene må tilbake til en modell styrt av politikere.

De mange debattene i helseforetakene har skapt stor utrygghet i mange lokalsamfunn. Eksemplene er mange bare det siste året:
- Nye kvalitetskrav som underbygger videre eksistens for veletablerte fødetilbud.
- Hvordan anbudsordningen praktiseres, blant annet rehabiliteringstilbud.
- Reduksjon av akuttberedskap ved innføring av traumesykehus.

Vi har siden 2002 hatt en styringsform i sykehusene som baserer seg på bedriftsøkonomiske prinsipper (bestiller/utfører- modell). Dette har vært svært ødeleggende for helsevesenet. Vi erfarer nå at sykehus blir vedtatt nedlagt.

Helsetilbudene fjernes tilbud for tilbud. Resultatet er at lokalsykehusene som fullverdige sykehus er truet. Dermed øker transporttiden og gjør det mer og mer utrygt å bo i distriktene da disse renskes for ekspertise.

Omstillinger og reformer flommer innover de enkelte helseforetakene. Det blir stilt spørsmål ved kvalitet når tilbud blir nedlagt.Dagens helseforetak mangler tillit og viser en neglisjering i forhold til innbyggernes behov.

Nordland har sju lokalsykehus og en geografi som gjør at sykehusstrukturen må være desentralisert. Et minstekrav må være føde- og akuttilbud på alle lokalsykehus.

Tiden er inne for en helsepolitisk debatt på nasjonalt nivå!


Ann-Hege Lervåg SP
Ingeborg Steinholt Rødt
Dagfinn Olsen FrP
Randi Myrvang Næss KrF
Oddleif Olavsen Høyre
Per-Mikal Hilmo SV


Votering:
Uttalelsen fikk 33 stemmer og ble vedtatt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar